KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Farma ing. Josefa Urbánka

11/05/06

Farma z Osečku v bývalém okrese Nymburk byla navržena na ocenění Zemědělský hospodář roku 2005 Regionální agrární komorou Středočeského kraje. Ing. Josef Urbánek získal za svoji práci cenu Výstaviště Lysá nad Labem.

Ing. Urbánek přebírá cenu Zemědělský hospodářPodnik byl založen v roce 1991. Tímto krokem navázal pan ing. Urbánek na selskou tradici rodiny Urbánkových z Osečka, která sahá do počátku 19. století. Tehdy rodina Urbánkových hospodařila na statku v č.p. 23 a to až do roku 1953, kdy byl otec pana ing. Urbánka přinucen komunistickým režimem hospodaření ukončit. V letech 1991 – 1994 pan ing Urbánek vybudoval volnou stáj a navazující provozy a dovezl jalovice holštýnského skotu. Období od roku 1998 do roku 2000 je pro farmu charakteristické zvyšováním celkové produkce mléka.


V současné době farma hospodaří na 130 ha zemědělské půdy a specializuje se na výrobu mléka. 68 dojnic holštýnského plemene mělo v r. 2004 průměrnou užitkovost 11250 l za laktaci. Na farmě se praktikuje uzavřený obrat stáda s občasným prodejem chovných jalovic s vysokým genetickým potenciálem. Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování kvalitních krmiv pro výživu skotu. Objemová krmiva jsou zkrmována celoročně ad libitum. Siláž je vyrobena z hybridů kukuřice kws s vysokým podílem zrna. Vojtěšková senáž je ošetřena vhodnými inokulanty k dosažení dokonalé fermentace.  Kvalitní luční seno z trvalých travních porostů je nezbytnou součástí krmné dávky dojnic. Potřebu jadrných krmiv farma plně kryje vlastní produkcí obilovin (pšenice a tritikale). 


V blízké budoucnosti zamýšlí pan ing. Urbánek předat farmu svému synovi, který se v současnosti zabývá především pěstováním sladovnického ječmene a zároveň se podílí na chodu farmy.Farma Ing. Urbánka Farma Ing. Urbánka