KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Farma pana Romana Nolla

11/05/06

Farma ve Zvěřínku v bývalém okrese Nymburk byla navržena na ocenění Asociací soukromého zemědělství regionu Kolín, Nymburk, Kutná Hora, získala cenu starosty města Lysá nad Labem Václava Houšteckého.

Oceněný Zemědělský hospodář pan NollPan  Roman Noll začal hospodařit v roce 1991 na 15 hektarech, které do dnešních dnů rozšířil na 227 hektarů především orné půdy.


Věnuje se pěstování pšenice, ječmene a slunečnice a chovu červenostrakatého skotu. Jako službu provádí odvoz fekálií a zneškodňování odpadů.


Na farmě pomáhají panu Nollovi jeho rodiče a jeden zaměstnanec se stará o dobytek. Do budoucna by chtěl pan Noll rozšířit farmu na 400 – 500 hektarů a postavit skladovací prostory na obilí. Na fotografii vpravo je pan Roman Noll při přebírání ceny z rukou starosty města Lysá nad Labem pana Václava Houšteckého. Na fotografii dole je  pan Roman Noll se svými rodiči a s dcerkami.


Pan Noll je předsedou regionální Asociace soukromého zemědělství Kolín, Nymburk, Kutná Hora a jeho aktivní práce pro sdružení byla kromě vzorného hospodaření důvodem k jeho nominaci.Farma a rodina pana Nolla Z farmy pana Nolla