KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělská společnost Skalsko, s.r.o.

11/05/06

Skalsko v bývalém okrese Mladá Boleslav je sídlem zemědělské společnosti, která byla navržena Regionální agrární komorou Středočeského kraje na ocenění Zemědělský hospodář roku 2005. Ředitel společnosti ing. Moc a ekonom ing. Novotný převzali cenu ministra zemědělství Petra Zgarby.

Ocenění Zemědělský hospodář na DožínkáchZemědělská společnost Skalsko, s.r.o. z okresu Mladá Boleslav má v současné době 26 společníků, většina z nich jsou zaměstnanci podniku. Společnost má podíl v družstvě PROMA Mladá Boleslav, mlékárenském družstvu Česká Lípa a Agroslužbách Katusice. Společnost zaměstnává celkem 69 lidí.


Společnost Skalsko obhospodařuje 2.836 ha, z toho jsou 2.831 ha orné půdy. Rostlinná výroba se zaměřuje především na produkci potravinářské pšenice, sladovnických ječmenů, hrachu, řepky a cukrovky a produkce krmných plodin na zajištění chodu živočišné výroby.


Rok 2004 byl pro společnost z hlediska výnosů mimořádně příznivý. To se projevilo především ve výrobě pšenice, žita a cukrovky. Rekordní výnosy dosáhli zdejší rostlináři při sklizni jarního ječmene, hrachu a řepky. Společnost vkládá nemalé finanční prostředky do modernizace strojového vybavení.


V živočišné výrobě se společnost orientuje na uzavřený oběh stáda skotu a chov prasat. V průměru chová 490 ks dojnic, 290 jalovic a 260 ks telat. V roce 2004 byla průměrná užitkovost 7.347 litrů mléka. V chovu prasat především odchovávají selata, v menší míře pak prasata vykrmují.


Na snímku vpravo jsou ředitel společnosti ing. Moc a ekonom ing. Novotný zachyceni při přebírání ceny v Lysé nad Labem, na snímku dole je ing. Novotný u odchovného výběhu pro čerstvě narozená telata.


 Zemědělská společnost Skalsko Z farmy Zemědělské společnosti Skalsko