KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Aktivity společnosti AgroTech Communications

14/06/06
Ing. Alexandra Kvasničková / Agronavigátor

Zaměřené na lepší využití produktů na bázi obnovitelných zdrojů (internet, školení, vzdělávání).

 


 


Společnost AgroTech Communications, Inc., která byla založena v roce 2000, působí hlavně v oblasti vzdělávání, komunikace a proškolování.


AgroTech Communications spolupracuje s předními univerzitami, vládními agenturami, neziskovými i privátními společnostmi v USA na četných projektech s cílem napomoci většímu využití produktů na bázi obnovitelných zdrojů (biobased products).


AgroTech Communications vyvíjí postupy šíření informací, zabývá se strategickým sdružováním zainteresovaných subjektů a dalšími aktivitami.


 


Vybrané projekty AgroTech Communications:


 


* Vytvoření internetové stránky FBA Consulting (Frazier, Barnes & Associates, LLC),  konzultační společnosti působící přes 70 let v oblasti zemědělských produktů s přidanou hodnotou: bionafta, bioetanol, biomasa aj.


 


* Společně s Tennessee State University a FBA vytvoření TBIN: Tennessee Biomass Information Network, základny pro informace o biomase.


 


* Příprava a realizace projektů zaměřených na vzdělávání a proškolování v oblasti zemědělství. Projekt financovaný ministerstvem zemědělství USA (USDA) pod názvem “Development of Internet-Based Education for Biobased Products Information: Preparing Students for Careers in Agriculture”.


 


* Vytvoření a provozování BIS: Biobased Information System®. Jde o online databázi informací (informační bránu zaměřenou na bioprodukty, biopaliva a bioenergii), která je určena velkým i malým organizacím.


 


* Společně s WTCCC (West Tennessee Clean Cities Coalition) organizuje sběr dat týkajících se využití biopaliv ve West Tennessee.


 


* Průběžně aktualizuje internetové stránky NUC: New Uses Council, neziskové organizace zaměřující se na vývoj a komercializaci výrobků na bázi obnovitelných zdrojů.


 


* Agrocenter International je agrokomplex, největší výzkumná farma na světě v hodnotě mnoha milionů USD, farma, na které se uskutečňuje výzkum inovací aj.


 


* BMA: Biobased Manufacturers Association je společnost, která byla založena k podpoře “excelence” v oblasti výroby, prodeje a využití výrobků na bázi obnovitelných zdrojů a k odpovědnému rozvoji obnovitelných zdrojů.


 


AgroTech Communications, Inc.


 

Zařazeno v Poradci