KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Poradci »

Poradci

akreditovaní poradci v zemědělství

30/05/12

Povinná vzdělávací akce pro privátní poradce z podoblasti – rostlinná výroba

Josef Sívek / Agroporadenství

Poradci zapsaní v Registru poradců MZe absolvovali povinnou vzdělávací akci v prostorách Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

Zařazeno v Aktuálně, Poradci

08/06/11

Kurz privátních poradců k erozní ohroženosti

Josef Sívek / Agroporadenství

Kurz pro poradce zapsané v Registru poradců Ministerstva zemědělství.

Zařazeno v Poradci

10/01/11

Zpráva Komise o uplatňování zemědělského poradenského systému (FAS)

Ing. František Smítal / Agroporadenství

Evropská Komise předložila na zasedání Rady pro zemědělství a rybářství dne 29.11.2010 zprávu, ve které popsala fungování zemědělského poradenského systému a nastínila další směr a postupy v jeho uplatňování. Zdroj: MZe

Zařazeno v Poradci

29/04/10

Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) vyhlašují VIII. kolo akreditačního řízení pro privátní poradce na základě Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 30/2010-18000 ze dne 11. února 2010

Ing. Josef Kořínek / Agroporadenství

 Po úspěšném absolvování akreditační přípravy a řízení získá žadatel akreditační certifikát v příslušné oblasti (podoblasti) a bude zapsán do Registru poradců Ministerstva zemědělství. Poradci akreditovaní MZe a vedeni v Registru mohou poskytovat poradenské služby v rámci Programu rozvoje venkova ČR Opatření I.3.4. Využívání poradenských služeb.

Zařazeno v Poradci

08/03/10

Nabídka od privátního poradce

Nabídka pro zemědělce:      1.    Vedení evidence spotřeby přípravků na ochranu rostlin – počítačové výstupy jednak na jednotlivé uživatelské bloky dle LPIS,dle jednotlivých plodin či spotřeby jednotlivých přípravků     2.    Vedení spotřeby hnojiv včetně zpracování dle nitrátové směrnice- počítačové výstupy podobně jako u POR   3.    Vedení pastevního deníku produkce výkalů a moči […]

Zařazeno v Poradci

20/11/09

Informace pro nové žadatele o akreditaci na privátního poradce MZe

Josef Sívek / Agroporadenství

Nové kolo akreditace privátních poradců.

Zařazeno v Poradci

09/02/09

Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělské ekonomiky a informací vyhlašují VII. kolo akreditačního řízení pro privátní poradce. Podrobné informace.

Ing. Zdeňek Bajnar / Agroporadenství

Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělské ekonomiky a informací vyhlašují VII. kolo akreditačního řízení pro privátní poradce. Podrobné informace.

Zařazeno v Poradci

06/02/09

Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělské ekonomiky a informací vyhlašují VII. kolo akreditačního řízení pro zemědělské a lesnické privátní poradce.

Josef Sívek / Agroporadenství

Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělské ekonomiky a informací vyhlašují VII. kolo akreditačního řízení pro privátní poradce, kteří se chtějí zapojit do poradenského systému Ministerstva zemědělství.

Zařazeno v Aktuálně, Poradci

16/01/09

Dotaz: opakované podávání žádostí o dotaci do opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb PRV

Ing. Josef Kořínek / Agroporadenství

Je možné v rámci opatření I.3.4 PRV podávat žádost o dotaci opakovaně?

Zařazeno v Poradci