KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 865/2006

21/06/06
ing František Smítal / KIS Pardubice

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.


Příloha : NARIZENI_KOMISE_(ES)_c._865_2006.pdf [pdf ; 1349739 bytů]