KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

IPFSAPH: nový portál FAO

14/10/06
Ing. Alexandra Kvasničková / Agronavigátor

Mezinárodní portál pro bezpečnost potravin, zdraví živočichů a rostlin.

FAO ve spolupráci s organizacemi odpovědnými za vytváření mezinárodních standardů týkajících se sanitárních a fytosanitárních záležitostí vytvořily “International Portal on Food Safety, Animal & Plant Health” (IPFSAPH),  který umožňuje z jednoho místa přístup k autorizovaným oficiálním mezinárodním a národním informacím v sektoru bezpečnosti potravin, zdraví zvířat a rostlin. Více informací o tomto portálu je uvedeno zde.

Níže je uveden přehled mezinárodních organizací nebo orgánů pro vytváření standardů zapojených do této iniciativy:

* Codex Alimentarius (CA)
* Convention on Biological Diversity (CBD)
* Food and Agriculture Organization (FAO)
* International Phytosanitary Portal (IPP)
* World Organisation for Animal Health (OIE)
* World Health Organization (WHO)
* World Trade Organization (WTO)

IPFSAPH

Zařazeno v Bezpečnost potravin