KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Budoucnost strukturálních fondů EU – nové programovací období 2007-2013

29/01/07
Mgr. Světluše Bodoková / Agroenvi.cz

Pozvánka na odborný seminář.

V rámci semináře budou účastníci seznámeni s výhledem na nové programovací období 2007 –2013 včetně stručné charakteristiky jednotlivých Operačních programů (OP). Nové verze OP budou konfrontovány s aktuálními dotačními tituly a zkušenostmi z programovacího období 2004 – 2006.

Seminář se uskuteční:
• 6. 2 .2007 v Praze, hotel Olympik, Sokolovská 138, Praha 8
• 13. 2. 2007 v Brně, Krajský úřad JMK, Žerotínovo nám. 3/5

Program semináře:
Konání semináře: 9.00 – 13.00 hod.

o Prezence účastníků
o Představení OP (priority, finanční alokace, implementační uspořádání, změny oproti období 2004–2006,…)
o Případové studie
o Diskuse
o Konzultace (odborné individuální konzultace k projektovým záměrům účastníků)

Cena: 500,- Kč

Lektoři:
Jan Havránek, předseda představenstva RAVEN Consulting, a.s.
Martin Krištof, ředitel pro oblast Strukturálních fondů RAVEN Consulting, a.s.
Jan Blecha, obchodní manažer RAVEN Consulting, a.s.

PŘIHLÁŠKA

seminář „Budoucnost strukturálních fondů EU – nové programovací období 2007-2013“

 

Termín konání

 

Místo konání

 

Jméno, příjmení, titul účastníka

 

Název společnosti

 

IČO

 

Kontaktní údaje – telefon (mobil)

 

Kontaktní údaje – e-mail

 

Funkce/pozice ve společnosti

 

Stávající praktické zkušenosti se strukturálními fondy EU

 

Důvod účasti na kurzu,

očekávání od kurzu

 

 

 

 

Vyplněnou přihlášku prosím zašlete co nejdříve v elektronické podobě na adresu:

        kolarikova@raven.cz

nebo faxem na číslo +420 542 210 242