KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Akce a semináře

Akce a semináře pro zemědělce, obce, MAS

06/01/24

Konference Živá krajina 2024

Konference se koná 30.1.2024 od 9 – 18 hodin.

02/06/23

Pozvánka na Představení systému AMS a jeho využití v praxi – 29.6.2023 Lysá nad Labem

dovolujeme si Vás pozvat na semináře „Systém AMS a jeho využití v praxi“, na které se můžete registrovat od 2. června 2023 prostřednictvím přímého odkazu v přiložené pozvánce.
Systém AMS představuje moderní způsob monitoringu zemědělských ploch prostřednictvím družic. Seminář má za cíl přiblížit zemědělské veřejnosti, jakým způsobem bude ověřováno, zda na pozemku proběhly požadované zemědělské aktivity, tedy zda byly splněny podmínky pro poskytnutí dotace v rámci období Společné zemědělské politiky 2023-2027. Hovořit se bude rovněž o systému GTFoto, včetně aplikace pro mobilní telefony, sloužící k pořizování geotagovaných fotografií.
Před účastí na semináři doporučujeme podívat se na záznam webináře, který se konal 1. 6. 2023 prostřednictvím odkazu https://www.szif.cz/cs/ams-webinar.
Prezentace budou navazovat na tento webinář, odpolední program je zaměřen na technické konzultace a řešení problémů s instalací a registrací aplikace GTFoto. Pro snadný průběh si předem do svých chytrých telefonů stáhněte aplikaci SZIF GTFoto z App Store nebo Google Play.

Registrace je umožněna do naplnění maximální kapacity 150 účastníků na seminář. S ohledem na kapacitu je možné za organizaci přihlásit pouze jednoho jejího zástupce. Občerstvení není zajištěno.
Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce pro konkrétní kraj.
Za organizátory Vás všechny srdečně zve
Ing. Vítězslav Vopava, ředitel Sekce přímých plateb, environmentálních podpor, SOT a LPIS