KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Termín podání žádost o dotaci PUZČ

16/01/07
Bohumír Ladman / SZIF

Do 15. 2. 2007 příjem žádostí o dotaci „Předčasné ukončení zemědělské činnosti“

Do 15. 2. 2007 příjem žádostí o dotaci „Předčasné ukončení zemědělské činnosti“ na regionálních odborech SZIF.
Žádost podává: – žadatel, který v roce 2006 doložil kompletní dokumentaci
                             – žadatel, který byl zařazen do programu v roce 2005
Bližší informace v příloze