KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Studijní literatura k ekologickému  zemědělství

24/05/07
Josef Sívek / Agroporadenství

Studijní materiály pro privátní poradce – obor akreditace ekologické zemědělství pro přípravu na test.

Vývoj ekologického zemědělství a jeho příčiny

Lektor: Ing.Roman Rozsypal, CSc.

Výklad aktuální právní úpravy EZ  – zákon.č.242/2000 Sb., vyhláška č.16/2006 Sb.

Lektor: Ing.Roman Rozsypal, CSc.

 

Výklad aktuální právní úpravy EZ – Nařízení rady 2092/1991

Lektor: Ing.Jan Slavík

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství 

Zákon č. 553/2005 Sb., o ekologickém zemědělství

Vyhláška MZe č. 16/2006 Sb., 

Nařízení rada (EHS) č. 2092/1991

Konsolidovaná verze k NR(EHS) č. 2092/1991 z roku 2005

Příloha k NR (EHS) č. 2092/1991

 

 

Zařazeno v Poradci