KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Studijní materiály pro privátní poradce – obor rostlinná výroba

21/05/07
Ing. Josef Kořínek / Agroporadenství

Studijní materiály pro privátní poradce – obor rostlinná výroba

Přednáška Ing. Klíra na UZPI dne 16.5.2007 pro poradce oboru rostlinná výroba.

Přednáška ochrana vod

 

Zařazeno v Poradci