KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Na reformě pěstování ovoce a zeleniny se dohodli ministři zemědělství EU

13/06/07
MZe ČR

Tisková zpráva, 13.6.07

 Reforma v pěstování ovoce a zeleniny, na níž se shodli ministři zemědělství Evropské unie, přináší mnoho pozitivních prvků do tohoto sektoru. Hlavním přínosem je sjednocení systému dotací a posun odvětví k větší konkurenceschopnosti a k tržním principům. Zároveň se pozměňuje systém dotací, nastává posun od vypěstovaného množství k dotacím na plochu. Cílem reformy je sektor přiblížit tržním principům a donutit producenty plánovat vlastní produkci.
„Pro Českou republiku byla jednání velmi úspěšná. Podařilo se nám prosadit zhruba 90 procent našich připomínek, které jsme v posledních dvou dnech vznesli,“ uvedl první náměstek ministra zemědělství Ivo Hlaváč.
Na české producenty nebude mít krátkodobě reforma závažnější dopady. Po roce 2010 se dokonce zjednoduší předpisy, k čemuž náměstek ministra Stanislav Kozák dodává: “Čeští producenti by mohli získávat po roce 2010 mnohem více peněz. Zatím totiž unijní podpory příliš nevyužívají.“
Hodně diskutovaným tématem byly dodávky ovoce do škol zdarma, které Česká republika nepodporovala a nakonec se ukázaly jako neprůchozí. I když, jak řekl ministr zemědělství Petr Gandalovic, „zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny u mladých lidí, ale i široké veřejnosti, je cílem připravované reformy. Více zeleniny a ovoce na jídelníčcích evropských spotřebitelů je totiž nejen prospěšné pro jejich zdraví a v souladu se zdravým životním stylem, ale řeší se tak i otázka přebytků“. Místo distribuce ovoce do škol však preferuje účinné a plošné osvětové a vzdělávací kampaně, na něž by přispívala Evropská unie. „Za správnou výživu školáků odpovídá rodina. Pokud by se mělo ovoce do škol dodávat zdarma, zvažovaná částka do sto milionů eur by zdaleka nestačila a většina peněz by jen pokryla náklady spojené s distribucí,“ řekl první náměstek ministra Ivo Hlaváč, který se jednání rady v Lucemburku zúčastnil. Jenom za Českou republiku by náklady na ovoce pro děti od tří do 14 let při ceně tři koruny za kus a den vyšly na více než 1,3 miliardy korun ročně. Při ceně ovoce pět korun by výdaje přesáhly 2,2 miliardy korun. Státy se při jednáních dohodly, že návrh na ovoce do škol zdarma bude rozpracován později a bude provedena studie, která zhodnotí případné dopady.
Součástí reformy bude i úprava operačních programů orientovaných na producenty ovoce a zeleniny. Více se zaměří na kontrolu kvality, plánování produkce a propagaci spotřeby. „Zvýšená kontrola kvality je dobrou zprávou pro spotřebitele, spolu s větším důrazem na environmentální oblast povede k produkci mnohem kvalitnějšího ovoce a zeleniny,“ doplnil náměstek Hlaváč. Zaměření operačních programů povede k větší pružnosti producentů, a tím i celého sektoru a bude stimulem k zavedení tržních principů v tomto odvětví.
Pro pěstitele je důležité, že se zvyšují uznatelné položky výdajů na krizové stavy. Prostředky se budou využívat jak k řešení krizových stavů, tedy zejména poškození sklizně například mrazem, suchem nebo nadprodukce, tak k jejich prevenci, což povede k větší stabilitě celého sektoru. „Je velmi složité přesně nastavit systém kolem krizových stavů tak, aby výsledek nešel proti cílům reformy, tedy ekonomickému chování sektoru a plánování produkce,“ uzavírá náměstek Hlaváč.
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe