KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ochrana vod v zemědělském podniku, podmínky pro dotace v roce 2007, nová evidence hnojení, Cross – compliance

12/06/07

Seminář 27.6.2007 Poděbrady

Ústav zemědělsko potravinářských informací Praha, Krajské informační středisko Středočeského kraje a Okresní agrární komora Nymburk
Vás zvou na seminář

Ochrana vod v zemědělském podniku, podmínky pro dotace v roce 2007, nová evidence hnojení, Cross – compliance

datum:                       27. 6. 2007
čas:                            od 9.3o hodin  do 12.30 hodin
místo:                        aula Střední odborné školy Poděbrady, Boučkova 355, Poděbrady
program semináře:
1. Úvodní slovo
        Ing. Jiří Malypetr, předseda představenstva OAK Nymburk
2. Nová evidence hnojení, ochrana vod v zemědělském podniku
• Aktuální uplatnění nitrátové směrnice v ČR, příprava novely nařízení vlády č. 103/2003 Sb.
• Podmínky pro dotace
• Vedení evidence hnojení
• Havarijní plány
• Nakládání se závadnými látkami (zkoušení těsnosti jímek aj.)
 
Ing. Jan  Klír – Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
3. Program rozvoje venkova – aktuální stav
• celkový přehled opatření
• projektové žádosti 1. kola 2007
• využívání poradenských služeb

Ing. Alena Klacková – metodik ÚZPI

4. Diskuse                                                                                       

Seminář je hrazen z prostředků Ministerstva zemědělství ČR. Vstup volný.

Zařazeno v Akce a semináře