KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kontroverzní potravinové barvivo E 128 bude od zítřka zakázáno

31/07/07
MZe ČR

Tisková zpráva Praha 27. 7.2007

 Od zítřejšího dne vstupuje v platnost ve všech členských státech EU, tedy i v České republice, nařízení Evropské komise, kterým se zakazuje používání potenciálně karcinogenního barviva E128 červeň 2G jako potravinového barviva.
 
Toto barvivo bylo doposud povoleno pouze pro tzv. breakfest sausages (masné výrobky s minimálním obsahem obilné složky 6%) a pro hamburgerové maso s minimálním obsahem rostlinné nebo obilné složky 4%.
 
Nařízením Komise publikovaném v Úředním věstníku Evropské unie ze dne 27. července 2007 se zakazuje od 28. července 2007 používání výše zmíněného barviva v potravinách a zakazuje se i dovoz potravin, které toto barvivo obsahují.
.
Mgr. Ilona Chalupská
ředitelka odboru komunikace

Zařazeno v Bezpečnost potravin