KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

LETNÍ ŠKOLA ZPRACOVÁNÍ KONOPÍ

04/07/07

pozvánka

Zveme Vás na LETNÍ ŠKOLU ZPRACOVÁNÍ KONOPÍ, která se uskuteční
21. – 26. 8. 2007 na farmě SLUNEČNÍ DVŮR v obci VÍCEMIL u Jindřichova
Hradce. Tato akce je určena zájemcům o pěstování a zpracování konopí.
Více informací v přiložené pozvánce.

Konopa, Chvaleč 198, 542 11
gsm: +420 777 027 012
email: info@konopa.cz
www.konopa.cz

POZVÁNKA

Letní škola zpracování konopí (dále jen workshop) je určená zájemcům o soběstačné hospodaření; o
konopnou výrobu; o venkovské tradice. Jeho cílem je vzdělání a předání tradiční znalosti ručního
zpracování konopí, podpora samostatnosti zájemců o malovýrobu a rozvoj odbytu konopných surovin.
Aktivity:
 seznámení s historií využití konopných surovin
 význam kvality konopných surovin
 ruční zpracování stonku – lámání a česání
 návštěva Provaznického muzea; družstva Delana
 nácvik výroby provazů
 stavění s konopím – pazdeřové a vlákenné izolace
 ruční výroba papíru
 vaření s konopnými semeny
 využití olejů v dopravě
DOPRAVA: a) autobusem ze Soběslavi, Kardašovy Řečice
b) po vlastní ose viz mapa: http://www.permakultura.cz/slunecni.dvur/mapa
CENA: 700,- Kč/jeden den
3 850,- Kč/celý workshop
Cena zahrnuje ubytování pod střechou ve spacáku či ve vlastních stanech, materiál a (konopnou)
stravu. Účastnický poplatek prosím uhraďte do 31. 7. 2007 na účet o.s. Konopa: 2020295001/2400
Zájemci, nechť se přihlašují vyplněním závazné přihlášky na emailové adrese: info@konopa.cz
Víte-li o dalších zájemcích o tento workshop, prosíme předejte jim pozvánku s přihláškou. Děkujeme
za spolupráci a na setkání s Vámi se za organizátory workshopu těší
Michal Ruman
tiskový mluvčí, o.s. Konopa
——————————————————————————————————————————————–
NÁVRATKA – PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ ŠKOLU ZPRACOVÁNÍ KONOPÍ
Titul, jméno a příjmení: ………………………………………Organizace: ……………………………………………..
Adresa: …………………………………………………………………………………………………….……………………
Telefon: ……………………………… Fax: ………………..…………. E-mail: ……………………………………………
Pobyt na workshopu volím*: Poplatek za workshop uhradím*:
po celou dobu: převodem na výše uvedený účet
na ….. dní, zajímá mě téma**: …………………………. na místě
Podpis:……………………………………………………… /*nehodící se vyškrtněte/
/**další náměty pro workshop pište na druhou stranu návratky či do mailu)
Konopa, o. s., Chvaleč 198, 542 11 Chvaleč, tel.: 724 106 808, 777 027 012
e-mail: info@konopa.cz, www.konopa.cz
PROGRAM
ÚT 21. 8.
ODPO příjezd účastníků; prohlídka Slunečního dvora + informace o podmínkách, zázemí apod.,
konopné výrobky; seznámení účastníků mezi sebou a s programem (seznamovací hra),
filmy…
ST 22. 8.
DOPO Úvod do světa konopí
Teorie: Historie
 tradice využití (Muzeum Říčany, Zemědělské muzeum);
 moderní historie (Michal Ruman);
Exkurze do provaznického muzea (Karel Klik) a družstva DELANA v Deštné
ODPO Teorie: Konopí u nás
 současnost – pěstování, sklizeň, zpracování (Hanka Gabrielová, Václav Říha, Petr
Bednář, Jan Provazník);
 konopí a další plodiny v permakultuře, místní projekt revitalizace (David Němeček)
Praxe: Kvalita konopí
 seznámení s konopnými materiály, hodnocení kvality stonků, vlákna, semene, oleje
 tradiční získávání vlákna: lámání a česání
ČT 23. 8.
Celý den Konopné stavitelství
Teorie: Konopné domy – nic nového pod sluncem; moderní ekologické bydlení
 ekologické stavby, celostní architektura, (akad. arch. Oldřich Hozman)
 konopné domy – francouzská technologie (ing. Kotorzyna)
Praxe: Stavění s konopím
 stavební materiály – různé způsoby použití:
Petr Žáček – vázání snopů;
Ing. Kotorzyna – výroba pazdéřových izolací, omítek;
akad.arch. Oldřich Hozman – aplikace vlákenných konopných izolací;
PÁ 24. 8.
DOPO Konopí pro zdraví
Teorie: Konopí v udržitelném hospodářství + semínko jako lék
 příklady realizačních projektů (Michal Ruman);
 konopné semínko jako potravina (Linda Klvaňová, Bushka Bryndová)
 olej v kosmetice (Karel Štastný, Milan Romsy; Martina Včeláková)
 využití olejů (Jiří Holas, Europecon)
Praxe: Konopí v kuchyni
 vaření s konopím – výroba potravin (Václav Říha, Biosféra, LifeFood)
ODPO Ruční zpracování stonků
 lámání, česání;
 ruční výroba provazů a šnůrek atd. (David Němeček)
SO 25. 8.
Celý den Zpracování vlákna
Teorie:
 vlastnosti konopných textilií (VÚB, Pavel Kout)
 o konopném papíru (Karel Gebrt)
 tkaní (Zdeněk Kubák)
Praxe: Výroba papíru, předení, tkaní
NE 26. 8.
DOPO dokončování praktických cvičení
POO zhodnocení školy; prohlídka výsledků práce, zamyšlení nad jejich využitím, diskuse…
– ukončení a odjezd účastníků po obědě
Doprovodné akce:
Součástí workshopu bude i výstava o využití konopí v praxi.
Po celou dobu workshopu vaření z konopných potravin, promítání filmů o konopí od historie až po
současnost. Možnost práce na projektech, tzn. vyčlenit cca 1,5 hod denně (před teoretickým blokem
nebo večer) pro práci ve skupinách – formulace projektových záměrů, hledání zdrojů, partnerů…
Některé workshopy (stavění, tkaní) budou probíhat kontinuálně, tzn. i v dalších dnech, kdy je pozornost
soustředěna na jinou činnost. Účastníci by měli mít možnost zúčastnit se jen části školy podle toho, co
je nejvíce zajímá, případně se plně věnovat této oblasti po celou dobu workshopu.
PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ:
Organizace: Michal Ruman, Hana Gabrielová (Konopa o.s.), David Němeček (Sluneční dvůr o. s.);
Historie konopí: manželé Trčkovi (Muzeum v Říčanech);
Kvalita surovin: Jan Provazník (Canabia a.s.). Václav Říha (Hemp-Production CZ, s.r.o.).; Pavel Kout
Stavění: ing. Kotorzyna – z pazdeří, akad. arch. Hozman – vlákenná izolace, Petr Žáček – snopování;
Zpracování vláken: Karel Klik (Provaznické muzeum), David Němeček (Sluneční dvůr o.s.),
Provaznické družstvo DELANA Deštná – provazy; Karel Gebrt – papír
Zdeněk Kubák – umělecká tkalcovna Strmilov
Potraviny: Linda Klvaňová (Konopa o.s.), zástupce fy Biosféra – zdravá strava, Václav Říha (Hemp–
Production CZ) – výroba potravin;
Kosmetika: Karel Šťastný, Milan Romsy (Trompetol), Martina Včeláková (Cannaderm);
Jiří Holas – technické využití olejů; Bushka Bryndová – konopí a zdraví; a další
PODÍLEJÍCÍ SE SUBJEKTY:
ARC studio – http://www.arc.cz/
Arttex, výroba řemeslných stavů – http://www.arttex-stavy.cz/
Canabia a.s. – http://canabia.cz/
Cannabis Pharma-Derm s.r.o. – http://www.cannaderm.cz/
Europecon – http://www.rostlinnyolej.cz/
Hemp-Production CZ, s.r.o. – http://www.hemp-production.cz/
Městské muzeum v Říčanech – http://www.ricany.cz/org/muzeum/
Provaznické Muzeum v Deštné – http://www.sweb.cz/provaznicke.muzeum/
Provaznické družstvo Delana
Tebeco, konstrukční kancelář – http://www.tebeco.cz/
Trespol Art s.r.o.
Trompetol – http://www.trompetol.com/
VÚB Ústí nad Orlicí – http://www.vubas.cz/
Zemědělské muzeum – http://www.nzm.cz/ 

Zařazeno v Akce a semináře, Novinky