KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Sklizeň obilovin a řepky 2

11/07/07

Informace APIC – AK ke dni 9. července 2007

admin AK, 10. červenec 2007
Přehled o sklizni obilovin a řepky k 9.7.2007

Obiloviny

Bylo sklizeno 87 135 ha ozimého ječmene s výnosem o 0,7 t/ha vyšším než byl loňský slabý výnos. V ranějších okresech se sklizeň chýlí k závěru, ve výše položených oblastech začala a byla přerušena vytrvalými dešti. Ceny ozimého ječmene se pohybují mezi 3 600 – 3 700 Kč/t na splacení zelených úvěrů, na vývoz 3 750 Kč/t.

Sklizeň pšenice začala zejména v nejrannějších oblastech Jižní Moravy – z 15 134 ha za ČR je v tomto kraji sklizeno 11 532 ha. Ceny u potravinářské pšenice zde činí 4 000 Kč/t u krmné 3600 Kč/t. Ve středočeském kraji, kde je sklizeno pouze 1660 ha jsou zálohové ceny u potravinářské pšenice 3 500 – 3 800 Kč/t a krmné 3 100 – 3 500 Kč/t.

Začala také sklizeň jarního ječmene. Na dosud sklizené ploše 4 382 ha, zejména v Jihomoravském kraji, je dosaženo výnosu 3,19 t/ha, ve srovnání s loňským 3,59 t/ha.

 

Řepka

Sklizeň řepky překročila 10% osetých ploch. Na sklizených 39 541 ha byl výnos 2,93 t/ha tj. o 0,1 t/ha nižší než v roce 2006.

Stav k 8.7.2007 – v jednotlivých regionech sklizeň od 3% do 30%, na Vysočině sklizeň ještě nezačala, ceny řepky 7000 – 7300 v Čechách. V jižních Čechách se tento týden objevují nabídky i na 7500 Kč, jedná se o řepku exportovanou do Německa. Na Moravě ceny 6900 – 7200 Kč. Nejvyšší výnosy se očekávají na severní Moravě, ve východních Čechách a na Vysočině. Světová cena roste každý týden, aktuální MATIF na srpen je 8300 Kč.

 

Tabulka – přehled sklizní

Shrnutí

Zatím jediné závěry se nechají dělat ze sklizně ozimého ječmene, který však není rozhodující obilovinou. Hektarový výnos zřejmě překonává loňský.

Na trhu ČR ale i v Evropě a ve světě převažuje, vlivem rozvoje trhu biopaliv, poptávka nad nabídku u obilovin i olejnin.

Zálohové ceny se již nyní ukazují jako nízké.

Regionálně jsou porosty postiženy suchem.

V Jihomoravském kraji: Anketární šetření škod na zemědělských plodinách způsobených suchem v roce 2007:

Souhrnná tabulka za okres Břeclav

Rozdíl mezi údajem za plodiny celkem a součtem ploch ozimů a jařin je dán výměrou ostatních poškozených plodin.

 

Zařazeno v Rostlinná výroba, Žně