KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Žně a dožínky

Žně, prognózy a výnosy, dožínky, ocenění zemědělské činnosti