KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

1. Středočeské regionální sympozium

27/08/07
Středočeský kraj

„Strukturální fondy EU 2007 – 2013“

Krajský úřad Středočeského kraje Vás srdečně zve k účasti na Středočeské regionální sympozium, které je realizováno v rámci projektu „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů ve Středočeském kraji“ financovaného z opatření SROP 3.3. Budou uskutečněna 2 sympozia se shodným programem (Nymburk, Rakovník). Akce se konají pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Ing. Petra Bendla.

Rakovník:  11.9.2007 Kulturní centrum Rakovník, Na Sekyře 2377, 269 01 Rakovník
Nymburk:  13.9.2007 Sportovní centrum Nymburk, Sportovní 1801, 288 35 Nymburk

PROGRAM
  9.00 – 9.30  Prezence 
9.30 – 9.45 Úvodní slovo, přivítání • Ing. Petr Bendl, hejtman Středočeského kraje
 BLOK I.:  
9.45 – 10.15 ROP Střední Čechy (možnosti podpory projektů na území kraje v rámci ROP Střední Čechy) • zástupce ÚRR SČ
10.15 – 10:45 Integrovaný operační program (možnosti podpory projektů z IOP) • zástupce MMR
10.45 – 11.00 Question Time – diskuze na téma BLOKU I. • moderátor, řečníci Bloku I.
11.00 – 11.20 Přestávka – občerstvení 
 BLOK II.: 
11.20 – 11.50 Operační program Podnikání a inovace • zástupce reg. kanceláře CI
11.50 – 12.20 Operační program Životní prostředí • zástupce SFŽP
12.20 – 12.50 Projekty malých obcí • zástupce MZe
12.50 – 13.40 Přestávka – oběd 
 BLOK III.: 
13.40 – 14.10 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost • zástupce MPSV
14.10 – 14.40 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost • Dr. Aleš Vlk
14.40 – 15.10 Globální granty Středočeského kraje • zástupce krajského úřadu
15.10 – 16.00 Diskuze, shrnutí, ukončení programu  • moderátor

Účast na akci je bezplatná. Změna programu vyhrazena.

Kontakt: Je nutné se přihlásit do 4.9.2007. Přihlášku najdete na http://absorpce.kr-stredocesky.cz/article.asp?thema=2254&item=63168

Organizační záležitosti
Ing. Jan ŠILD
HOPE-E.S.,v.o.s.,divize EUservis.cz
info@euservis.cz, tel.: 608/730 432

Středočeský kraj
Ing. Jiří Kubiš, Odbor evropské integrace
tel.: 257 280 610, kubisj@kr-s.cz