KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nabídka kurzů a seminářů

30/08/07
Josef Sívek / Agroporadenství

Jsou určeny manažerům a pracovníkům MAS, pracovníkům krajských informačních středisek, případně lektorům škol Trvalé vzdělávací základny MZe.

Ústav zemědělských a potravinářských informací připravil tyto kurzy a semináře:

1 / Jak správně vést a organizovat výběrová řízení – 25. září 2007 –

Praha 2 – Vinohrady, Slezská 7

 

 2 / Postup při zpracování projektu v rámci Programu rozvoje venkova –

23. – 25. října 2007 – mlýn Brejlov u Týnce nad Sázavou

Bližší informace jsou uvedeny v Kalendáři akcí.

 

 

Zařazeno v Poradci