KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Cyklus podzimních seminářů v Eurocentru Praha

13/09/07
Ing. Josef Korínek / Infovenkov

Vstup na všechny akce je zdarma

Cyklus podzimních seminářů zaměřený na aktuální evropská témata a na otázky související s členstvím České republiky v EU bude zahájen dne 20. září 2007. Semináře se konají vždy ve čtvrtek od 17:00 do 18:30 hod. v Eurocentru Praha, Jungmannova 24, Praha 1. Na semináře se prosím registrujte přes formulář, který najdete u daného semináře v Kalendáři akcí na http://www.euroskop.cz/kalendar-akce-vse/.
Vstup na všechny akce je zdarma.

 

Datum

Název semináře

Přednášející

20.09.

Svoboda usazování v EU a založení firmy v jiném členském státu

RNDr. Jitka Ryšavá, Ing. Kateřina Joklová, Euro Info Centrum

27.09.

Vstup České republiky do schengenského prostoru

Mgr. Šárka Machotková, odbor azylové
a migrační politiky, Ministerstvo vnitra 

04.10.

15:00 Možnosti práce a studia v Portugalsku

Joaquim Coelho Ramos, Portugalské kulturní centrum, Velvyslanectví Portugalska

16:45 Portugalské předsednictví EU (v anglickém jazyce) 

Gaspar da Silva, Rada Velvyslanectví Portugalska 

 11.10.

Česká republika před soudními orgány Evropských společenství a v řízeních vedených Evropskou komisí

Mgr. Tomáš Boček, ředitel odboru komunitárního práva, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

 18.10.

Praktické zkušenosti při čerpání peněz ze strukturálních fondů

Jiří Hochman, Česká inovační agentura CINAG

25.10.

Stáže a praxe v institucích EU
– možnosti, zkušenosti

Jan Vytopil, velvyslanecký rada,
Stálé zastoupení ČR při EU,
Mgr. Veronika Cvejnová, Úřad vlády ČR

01.11.

Možnosti čerpání dotací ze strukturálních fondů v Praze

Ing. Michal Struha, odbor fondů Evropské unie, Magistrát hl. města Prahy

08.11.

Prevence a léčba obezity v EU

Doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc., Endokrinologický ústav

15.11.

Příprava na předsednictví ČR v Radě EU

PhDr. Jana Hendrichová, náměstkyně místopředsedy vlády, Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR

22.11.

Zdravotní pojištění při cestách po EU

Václav Janalík, Centrum mezistátních úhrad

29.11.

Rodinné a dědické právo v EU

Mgr. Zuzana Fišerová, odbor mezinárodní, Ministerstvo spravedlnosti  

06.12.

Ochrana spotřebitele v EU

Mgr. Lucie Wachtlová, Evropské spotřebitelské centrum pro ČR

13.12.

Evropská smlouva a její budoucnost

Ing. Vít Beneš, Ústav mezinárodních vztahů

 

Zařazeno v Akce a semináře