KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace k projektu

03/09/07

Témata seminářů a přednášející

Informace k projektu AK Příbram, AK Benešov a KIS Středočeského kraje, financovaného z ESF, Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.
 
„Další profesní vzdělávání pracovníků v zemědělství“
Registrovaný pod číslem CZ.04.1.03/3.3.02.2/0013
 
Projekt je zaměřen na dvě série odborných seminářů (rostlinná, živočišná výroba) a je doplněn počítačovými a jazykovými kurzy. Odborné kurzy poběží od poloviny října do začátku dubna v Příbrami a v Benešově, v zasedacích místnostech příslušných Zemědělských agentur. Odborné semináře poběží ve všední dny dopoledne, jednou za týden. Účast bude zdarma, účastníci celé série dostanou osvědčení o absolvování. Budou mít také možnost zúčastnit se zdarma dvoudenní odborné exkurze v dubnu 2008. Semináře jsou otevřené i pro zájemce, kteří si chtějí poslechnout jen některé téma, je však lepší se předem ohlásit organizátorům z důvodu omezené kapacity sálu. Kurzy počítačových dovedností jsou již naplněny, do odborných se lze ještě hlásit (nejpozději do konce září).
 
 
Témata půldenních seminářů:
 
Rostlinná výroba:
 1. Obnovitelné zdroje energie, pevná biopaliva, bioplynové stanice (ing. J. Holas, CSc., zem. poradce, ing. V. Kroutil, OAK Chrudim)
 2. Škůdci a choroby polních plodin – současný stav, ochrana, perspektivy (ing. J. Kazda, CSc., ČZU Praha)
 3. Současný sortiment odrůd polních plodin (ing. I. Kokeš, ÚKZÚZ Vysoká)
 4. Nitrátová směrnice – 2. akční plán, praktické dopady na hospodaření, evidence hnojení, pravidla Cross-compliance (ing. J. Klír, CSc., ing. J. Leština, CSc., VÚRV Ruzyně)
 5. Evidence půdy LPIS, pozemkové úpravy, ochrana proti erozi půdy (zástupce Mze ČR, ing. S. Jelen, ZA PÚ Příbram, ing. P. Dvořák , ing. L. Vodolán , ZA PÚ Benešov)
 6. Porovnání hospodaření ve velkém a malém zemědělském podniku (zástupce VÚZE Praha)
 
Živočišná výroba:
 1. Veterinární předpisy, předpisy o welfare – Cross-compliance (MVDr. Z. Císař, Krajská SVS, ing. J. Střelka, CSc. ÚZPI Praha)
 2. Chov mléčného skotu (ing. J. Kvapilík, DrSc., VÚŽV Uhříněves, ing. J. Zelenka, ZD Krásná Hora n. Vltavou)
 3. Chov masného skotu (ing. R. Zahrádková, VÚŽV Uhříněves, p. K. Šeba, ČSCHMS, Prackovice n. Labem)
 4. Chov prasat (ing. J. Pulkrábek, CSc., VÚŽV Uhříněves, ing. J. Herma, ZAS Hluboš)
 5. Výživa hospodářských zvířat a výroba krmiv (ing. P. Brabenec, zem. poradce)
 6. Základy produkčního rybníkářství (ing. R. Berka, SRŠ a VOŠ Vodňany), chov ovcí a koz (ing. M. Jahoda, SCHOK Sedlčany)
 
Společné semináře:
 1. Fond EAFRD – možnosti čerpání dotací na zemědělskou činnost v období 2007-2013 (ing. Klacková, ÚZPI Praha, ing. M. Fantyš, AK ČR)
 2. Zvládání zátěžových situací a stresu, práce v kolektivu (PhDr. Mgr. M. Hanušová, ČZU Praha)
 
Pořadí a termíny přednášek budou upřesněny během měsíce září.
 
Kontakt : Ing. Zlata Koukolíčková, Agrární komora Příbram, Poštovní 4, 261 01 Příbram V., tel. 721 561 889, e-mail akpribram@atlas.cz a ing. Rudolf Kučera, Agrární komora Benešov, Žižkova 360, 256 01 Benešov, tel. 721 557 455, e-mail akbn@quick.cz .