KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Další profesní vzdělávání pracovníků v zemědělství

projekt v rámci ESF RLZ

01/04/16

Možnost kofinancování projektů z Fondu spolupráce CEI pro rok 2016

  29.3.2016 Středoevropská iniciativa (CEI), jejímž členem je i Česká republika, uveřejnila výzvu k předkládání žádostí na kofinancování projektů z Fondu spolupráce CEI na rok 2016. Fond spolupráce CEI usnadňuje realizaci malých multilaterálních projektů, tzv. kooperačních aktivit, které mají především podobu seminářů, workshopů a krátkých školení a slouží primárně k rozvíjení spolupráce mezi členskými státy CEI […]

26/03/09

Programy zvyšování vzdělanosti

Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

V rámci podpory z ESF začíná realizace nových projektů.

30/04/08
08/04/08

Fotografie ze seminářů,

které proběhly v Benešově v rámci projektu "Další profesní vzdělávání pracovníků v zemědělství".