KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Lesnická opatření EAFRD

03/09/07

Seminář v Písku 17.9.07

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
pod odbornou záštitou a s finančním přispěním
       Ministerstva zemědělství ČR, úseku lesního hospodářství
                                                     si Vás dovoluje pozvat
                              na odborné semináře zaměřené
 
na lesnická opatření Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Cílem seminářů je informovat vlastníky a správce nestátních lesních majetků o možnostech získání dotačních prostředků z Evropského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 s důrazem na opatření I.I.2 Investice do lesů, pro něž bude během září 2007 vyhlášena výzva k předkládání žádostí. Součástí semináře budou rovněž informace o krajských dotačních programech s vazbou na lesy a lesnictví.
17. září 2007 –  sál Kulturního domu v Písku, Nábřeží 1.máje 1605
P R O G R A M   
9.30 – 10.00    Prezence účastníků 
10.00               Úvod, zahájení semináře – Ing.Jan Kalafut
10.10               Zástupce Řídícího orgánu EAFRD MZe
·        Přehled lesnických opatření v jednotlivých osách Programu rozvoje venkova ČR 2007– 2013
·        Konkrétní rozbor opatření, pro která se otevírá 2. výzva k předkládání
      projektových žádostí:
Ø      Lesnická technika
Ø      Technické vybavení provozoven
Ø      Lesnická infrastruktura
11.10               Zástupce Regionálního odboru SZIF České Budějovice
·        Příjem nových žádostí PRV 2007-13
·        Zpracování projektové žádosti a projektové dokumentace
·        Zalesňování zemědělských půd
11.50                             Zástupce Krajského úřadu Jihočeského Ing.Jana Červenková, Ing.Jan Červenka
·        Regionální dotace s vazbou na lesní hospodářství v r. 2007 a 2008
12.15               Diskuse, dotazy
13.00               Závěr semináře
 
Účast na semináři je bezplatná.
Přihlášky zasílejte  do 7. září 2007  poštou na adresu SVOL,  K Silu 1980,  393 01 Pelhřimov,         e-mailem na  info@svol.cz, nebo telefonicky/faxem na č. 565 324 203.
 
                                                                                  Ing.František Kučera   
                                                                                     předseda SVOL
 
 
 
V současné době ještě stále jednáme s odpovědnými orgány o lektorském zajištění akce – jmenovité zastoupení bude známo v nejbližších dnech.
tel./fax: 00420 565 323 421                                 Bank.spojení                                        IČO
              00420 565 324 203                                       KB Pelhřimov                                      45035652
tel:        00420 565 326 154                                      20438-261/0100                                  http://www.svol.cz/
        e-mail:     info@svol.cz

Zařazeno v Akce a semináře