KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Farma Emila Beera

15/10/07

Farma získala cenu náměstka hejtmana Středočeského kraje Viléma Žáka

Farma Emila Beera

bydliště Chyňava 411, provozovna – statek Chyňava 50
Tel.: 775310091, e-mail statekchynava@seznam.cz

Historie statku pana Emila Beera začíná již od roku 1341, kdy je datován vznik obce Chyňava. Po nabytí zákona o půdě se rodina rozhodla v r. 1992 zachovat rodinnou tradici a začala sedlačit. Začátky nebyly zrovna jednoduché, otec huťař, v té době starosta obce Chyňava, jeho paní vedoucí pošty a syn školák. Při zaměstnání pan Beer absolvoval dvouletou zemědělskou nástavbu a syn začal studovat zemědělskou školu v Rokycanech.

Počátečních obhospodařovaných 50 hektarů zemědělské půdy se postupem doby rozrostlo na současných 215 hektarů, na kterých pěstují dle osevních postupů řepku, pšenici, tritikale a ječmen. Převážná část produkce obilovin je dodávána do lihovaru k produkci bioetanolu, zbylá část jako osivo osivářské firmě.Část odpadu z přečištěného obilí, které při produkci vzniká, je zkrmována a část je spalována v kotli na spalování biomasy.

V živočišné výrobě přibyla k původnímu chovu prasat včetně prasnic pastva s chovem ovcí masného typu plemene Suffolk, která je od letošního roku v přechodném období ekologického zemědělství. Toto rozšíření živočišné výroby znamenalo zatravnění zemědělských ploch a s tím spojené práce s oplocením pastvy a sušením sena. Protože se nacházíme v oblasti, kde jak se říká končí úrodná Praha a začíná křivoklátské kamení, navíc s jarními přísušky, není úroda příliš bohatá, přesto se však farma dostává na republikový průměr výnosů. Polní práce jsou vykonávány vlastní technikou a vlastními silami v rámci rodiny, stejně tak jako všechny ostatní práce od oprav po účetnictví.

A budoucnost? Synova rodina se rozrostla, snad jich bude víc a nějaké výhledy na rozšiřování nejsou v úvaze, snad jenom zefektivnění práce. Vždyť zdraví, čas a život máme jen jedny.