KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělský hospodář 2007

Podniky oceněné na Středočeských dožínkách 2007

15/10/07

Farma Jana Trnky

Farma získala cenu hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla

ZEVOS, s.r.o.

Společnost získala cenu Výstaviště Lysá nad Labem

ROLNICKÉ DRUŽSTVO BEZNO

Družstvo získalo cenu ministra zemědělství Petra Gandaloviče

Zemědělská společnost Sloveč,a.s.

Společnost získala cenu ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka

Farma ing. Jiřího Kejkrta

Farma získala cenu ministra životního prostředí Martina Bursíka

Farma rodiny Blažkových v Řeporyjích

Farma získala cenu města Lysá nad Labem

Farma Emila Beera

Farma získala cenu náměstka hejtmana Středočeského kraje Viléma Žáka