KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Farma ing. Jiřího Kejkrta

15/10/07

Farma získala cenu ministra životního prostředí Martina Bursíka

Farma ing. Jiřího Kejkrta

Vojkovice 75, 277 44 Vojkovice u Kralup

Jiří Kejkrt, nar. 16.10.1960,  75-79 SZTŠ Brandýs n.Labem, 79-83 VŠZ Praha, obor Fyto. Po vojně nástup do JZD XV.sjezdu KSČ ve Dřísech, tam jako agronom střediska, později hlavní agronom a v závěru jeden rok od jara 91 do jara 92 předseda, to už bylo pouze ZD Dřísy. Pro neslučitelné názorové rozpory s představenstvem rezignace a již od jara 1992 spolupráce s otcem, který začal hospodařit v obci Vojkovice na pronajatých cca 30 ha orné a tuším 7 ha chmelnic. V dalším roce se výměra zvýšila na 50 ha a o rok později na téměř dvě sta hektarů, To už jsme měli založeno Sdružení bez právní subjektivity, které funguje dodnes. Tak, jak si restituenti vyřizovali vydávání majetku, jsme od nich pronajali a 100% splatili sušárnu a česačku chmele, traktory a stroje. Za bezúročnou půjčku jsme pořídili traktor a secí kombinaci. Jinak jsme tahali po poli větve.
Před rokem 2000 jsme se jako sdružení přiblížili výměře 300 ha zemědělské půdy, dnes je to přibližně stejné. Z toho je 28 ha chmelnic, 19 pronajatých a 9 vlastních. Zaměření farmy je na chmel, který tvoří největší podíl tržeb, dále sladovnický ječmen (125 ha), pšenice a triticale (85 ha) a soja (60 ha). Chmel také je plodinou, do které investujeme, výstavba chmelnice 4 ha, rekonstrukce spadlé konstrukce 5 ha, kapková závlaha 9 ha, nové traktory velikosti vhodné do chmelnice, postupná modernizace česačky. Farmu jako takovou u nás neuvidíte, jsme rozprsknuti po vsi na tři místa: pronajaté stodoly, chmelařský areál společný s další firmou a vlastní farma, kde pro potěšení pobíhá 4-6 ztrátových výkrmových jalovic – celá naše ŽV. Zaměstnáváme trvale tři traktoristy a jednu pracovnici v rostlinné výrobě, během roku se zde vystřídá cca 100 brigádníků na práci na chmelu. A pokud mě to má bavit, s nějakým osobním vztahem k polím a tomu, co na nich roste, ani nemám chutě se dál zvětšovat.