KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Farma Jana Trnky

15/10/07

Farma získala cenu hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla

Farma Jana Trnky
Žíšov 53
Uhlířské Janovice 285 04
farmaTrnka@seznam.cz, 327 542 535

Jan Trnka začal společně podnikat se svým bratrem Vlastimilem Trnkou v roce 1991. Na rodinné farmě pracují 3 rod.  a 3 zaměstnanci. Úvěry, které použili na zahájení a později na nákup nové moderní zemědělské techniky jsou zaplaceny a v současné době nemají finanční závazky.

Začínali hospodařit na 70 ha zemědělské půdy z toho měli 10 ha vlastních. Nyní obhospodařují 270 ha. Pěstují potravinářskou pšenici, řepku, kukuřici na siláž,  krmné obilí, pícniny na orné půdě. Většinu rostlinné produkce prodávají a  20% krmných obilovin si nechávají pro vlastní spotřebu do živočišné výroby. Dlouhodobý průměrný výnos u ozimé řepky 3,10 t/ha, u pšenice 5,80 t/ha. Májí pronajatou skladovací halu o kapacitě 1.000 tun obilí a vlastníme seník.
Začínali s rozmnožovacím chovem prasat (8 ks prasnic). Před několika lety tento chov zrušili.V současné době  mají 15 ks dojnic na výrobu mléka,  150 ks hovězího  bez tržní produkce.

Plány do budoucna : zlepšení ustájení pro krmný skot. Neuvažují o ukončení zemědělské činnosti, naopak se zabývají  zlepšením farmy pro životní prostředí a samozřejmě vše pro následnou generaci.