KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Farma rodiny Blažkových v Řeporyjích

15/10/07

Farma získala cenu města Lysá nad Labem

Farma rodiny Blažkových v Řeporyjích

K Třebonicům 45, Řeporyje  Praha 5, tel. 602352317, e-mail blazeksro@volny.cz 
cca 350ha pozemků je v Praze , 250 okr. Praha-západ, 500 okr Beroun

Rodina Blažkových je prokazatelně v Řeporyjích po třicetileté válce, od r. 1780  ve  stejném  statku pod stejným číslem (45). V březnu 1990 založili Jiří a Petr (tehdy student VŠZ) a Vladislava (vedla a dosud vede ekonomiku podnikání)  zahradnickou firmu, v létě  převzali první pole rodičů z JZD Chýně, zaregistrovali se jako SHR a začali nakupovat telata. Začínali se 40ti kusy skotu a s 30ti ha půdy, v roce 1996 koupili první traktor. V roce 2004  ing. Petr Blažek získal 2. místo v soutěži Zemědělec roku a pronajali spolu s bratrem pole v Lochovicích v okrese Beroun. O dva roky později začala hospodařit s bratry paní Vladislava Blažková. Letos v květnu byl zrušen chov dojnic. 

Rodina hospodaří celkem na 1112 ha, pěstují ozimou pšenici (187 ha, průměrný výnos 6,8 t/ha), ječmen (372 ha, výnos 6 t/ha), řepku (116 ha, výnos 3,8 t/ha), sóju (52 ha), cukrovku (56 ha) a kukuřici (21 ha). Dělá také zahradnické služby s ročním obratem asi 8 mil. Kč. Po celou dobu má společnou firmu BLAŽEK s r.o., která se zabývá službami v zahradnictví, údržbou zeleně, zimní údržbou silnic a chodníků apod. Chov dojnic (200 kusů v r. 2007) jsme zrušili v době, kdy užitkovost dosahovala 9200 l. Důvodem byla nemožnost čerpání dotací na modernizaci na území Prahy a  také personální problémy.  Byl to poslední kravín na území Prahy.

Farma zaměstnává kromě tří majitelů syna Martina a dva traktoristy, v zahradnictví pracuje dalších pět lidí. Rodina Blažkových plánuje zapojit do zemědělství svou další generaci.