KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

ROLNICKÉ DRUŽSTVO BEZNO

15/10/07

Družstvo získalo cenu ministra zemědělství Petra Gandaloviče

ROLNICKÉ DRUŽSTVO BEZNO
J.F. PACHTY 22, 294 29 Bezno
IČO: 46351175, DIČ: CZ46351175, tel. 326 395 297, fax. 326 395 429, e-mail. rd.bezno@quick.cz

Rolnické družstvo Bezno vzniklo i zahájilo svou podnikatelskou činnost v roce 1992. Po celou dobu své existence má družstvo 16 členů.

Výrobní prostředky na počátek zemědělského podnikání získalo družstvo nákupem restitucí živého a mrtvého inventáře na dlouhodobé splátky od členů i nečlenů družstva poté, co byly vykryty jejich nároky bývalým státním statkem Bezno. Začínali jsme tedy s dluhy, většina strojů byla na konci své životnosti, budovy již dlouhá léta čekaly na nutné opravy. V naší krátké 15-ti leté historii se nám podařilo závazky zaplatit, budovy z velké části opravit, technologické linky zmodernizovat, postavit nové sklady a strojový park dnes představují moderní výkonné stroje.

V roce 1992 družstvo začínalo hospodařit na 950 ha, nyní obhospodařujeme 1466 ha zemědělské půdy, z toho je 1427 ha orné půdy.

V rostlinné výrobě je družstvo zaměřeno na pěstování ozimé a jarní pšenice, jarního ječmene, ozimé řepky, cukrovky, hrachu, hořčice a krmných plodin k zajištění živočišné výroby. Specialitou podniku je pěstování kmínu kořenného. Družstvo používá pouze orebné technologie s vysokou mírou intenzity. Téměř všechny polní práce i úpravy produktů provádíme vlastními silami a prostředky. Výnosy, které dosahujeme u jednotlivých plodin, jsou uvedeny v 3-letém průměru: pšenice ozimá 7,3 t/ha, řepka ozimá 3,96 t/ha, pšenice jarní 6,54 t/ha, ječmen jarní 6,14 t/ha, cukrovka 67,91 t/ha a hrách 5,33 t/ha.

Přírodní podmínky v naší oblasti jsou vhodné pro výrobu osiv a naše družstvo navázalo na mnohaletou tradici jejich výroby. Osiva produkujeme na vlastních pozemcích  a dále spolupracujeme s mnoha zemědělskými podniky i soukromými farmami, které pro nás osiva smluvně množí. Vyrábíme široký sortiment povolených odrůd včetně novinek uváděných na trh. Každoročně pořádáme polní dny v Bezně, na kterých seznamujeme naše partnery s osvědčenými i novými odrůdami a jejich pěstitelskou technologií.

V živočišné výrobě se družstvo věnuje chovu skotu s mléčnou užitkovostí. Máme uzavřený obrat stáda. V loňském roce jsme průměrně chovali 150 ks krav, 110 jalovic a 50 ks telat, průměrná užitkovost byla 7 687 kg mléka na dojnici.

Družstvo zaměstnává průměrně 43 kvalifikovaných zaměstnanců a mzdy v našem podniku vysoce převyšují průměr odvětví.

Dlouhodobou vizí družstva je budování konkurenceschopného zemědělského podniku, který využívá progresivních výrobních technologií, dosahuje vysoké produktivity práce a má vybudované úzké přátelské vztahy se svými obchodními partnery na principech rovného přístupu.
 
      Ing. Aleš Nežerka, předseda představenstva