KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Školení ke II. kolu přijímání žádostí o dotace z PRV

22/10/07

Hodkovice u Prahy 30.10.07 od 9.30 do 12 hodin

Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s. ve spolupráci s ÚZPI Praha
 
P O   Z  V  Á   N K A
 
na seminář
k II. kolu přijímání žádostí o podporu
z Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013.
 
 
v úterý 30. října 2007 v 9.30 -12 hod.
 
v zasedacím sále ZD Jesenice v Hodkovicích u Prahy
 
V rámci této vzdělávací akce budou poskytnuty základní informace o II. kolu příjmu žádostí z osy I. a osy III. – I.1.2. Investice do lesů, I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů, III.1.3. Podpora cestovního ruchu (agroturistika).
 
Přednášející:
Ing. Jiří Střelka, CSc., ÚZPI Praha
Ing. Václava Nedvědová, ZEPOR České Budějovice  
 
 
Seminář je hrazen z prostředků Ministerstva zemědělství ČR. Vstup volný.
 
 
Vzhledem k omezenému počtu míst v sále Vás prosíme o přihlášení.
Kontaktní osoba: ing. K. Čámská, Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s.,
Poštovní 4, Příbram V, tel. 721315260, e-mail: kis.stredocesky@atlas.cz.