KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Školení vedení evidence hnojení

22/10/07

ve Středočeském kraji

Krajské informační středisko (KIS) Středočeského kraje, o.p.s., ve spolupráci s příslušnými Zemědělskými agenturami  MZe pořádá v každém okrese Středočeského kraje
 
Odborné školení zemědělských subjektů – vedení evidence hnojiv a statkových hnojiv podle zákona č. 156/1998 Sb., O hnojivech.
 
Sdělení koordinátora projektu:
 
Odborné školení o vedení evidence hnojiv a statkových hnojiv  je realizováno na základě projektu zpracovaného Ústavem zemědělských a potravinářských informací podle zadání MZe. Odborně a lektorsky školení zajišťují pracovníci pověření ÚKZÚZ. MZe Vám tímto nabízí příležitost získat potřebné znalosti o správném vedení této povinné evidence a vyvarovat se tak případných sankcí při zjištění závažných nedostatků.
Kontrolní orgány ( SZIF, ÚKZÚZ ) totiž zjišťují stále vysoký podíl hrubých nedostatků při vedení této evidence.
Na školení si prosím přineste sebou sešit k evidenci hnojení (modrý) a pomocný sešit k evidenci hnojení (zelený) Vydaný Výzkumným ústavem rostlinné výroby v roce 2006 – pokud je máte k dispozici.
Ing. Josef Vozka
ředitel
Ústav zemědělských a potravinářských informací
 
Pozvánky s přihláškami jsou rozesílány průběžně všem žadatelům o SAPS v jednotlivých okresech. Přihlašujte se prosím písemně na adresu:  Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s., Poštovní 4, 261 01 Příbram V., e-mail: kis.stredocesky@atlas.cz nebo telefonicky na tel.: 721 315 260 (ing. K. Čámská).
Prezentaci k tomuto školení si můžete otevřít na adrese: http://www.ukzuz.cz/pdf/pudy/prezentace_evidence_hnojeni.pdf
 
Přehled školení (doba od 9.30 do 12.30 hodin):
 
okres
Datum
Místo konání
Lektor
Příbram
31.10. NS
aula SOŠ a VOŠ Březnice, Rožmitálská 340, 262 72 Březnice
ing. Robert Mareš
Benešov  
5.11. NS
VOŠ a SZeŠ Benešov, aula, Mendelova 131, 256 35 Benešov  
ing. Jana Lošáková
Kolín
6.11.
Městský Společ. dům Kolín, Zámecká 109, 280 00 Kolín
ing. Jana Lošáková
Beroun
8.11.
zas.m. ÚZSVM Politických vězňů 20, 267 01 Beroun
ing. Jana Šmídová
Kutná Hora
13.11.
zas.m.ZAPÚ Kutná Hora, Benešova 97, 284 41 Kutná Hora
dr. ing. Pavel Čermák
Mladá Boleslav
14.11.
zas.m.ZAPÚ Ml. Boleslav, Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
ing. Jana Šmídová
Mělník
15.11.
VOŠZa a SZaŠ Mělník, Na Polabí 411, 276 01 Mělník
ing. Robert Mareš
Nymburk
20.11.
SOŠ Poděbrady, aula, Boučkova 355, 290 40 Poděbrady
dr. ing. Pavel Čermák
Praha vých.záp.
27.11. NS
ÚZPI, Slezská 7, velký sál, 120 00 Praha 2
ing. Miroslav Florián
Rakovník
28.11. NS
zas.m.ZAPÚ Rakovník, Lubenská 2250, 269 01 Rakovník
ing. Jana Šmídová
Kladno
29.11.
kinosál Unhošť, Pražská 377, 273 61 Unhošť
ing. Robert Mareš
 

Zařazeno v Akce a semináře