KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Termíny seminářů v Příbrami a v Benešově

03/10/07

projektu „Další profesní vzdělávání pracovníků v zemědělství“

Termíny a názvy přednášek pro období říjen až prosinec 2007

Doba:       9 – 13 hodin
Místo:      zasedací místnost příslušné ZA PÚ, pokud není uvedeno jinak
Adresa:   Příbram: Poštovní 4, Příbram V.,      Benešov: Žižkova 360, Benešov
Účast zdarma, přednostně pro přihlášené účastníky celého kurzu
O přestávce je zajištěno malé občerstvení

1. Příbram                    24.10.2007                      agronomický i zootechnický modul
lektoři:         ing. A. Klacková, ÚZPI Praha, ing. M. Fantyš, AK ČR
téma:           Program rozvoje venkova – osy I. až III., možnosti využití, postup podávání žádostí

1. Benešov                   25.10.2007                      agronomický modul
lektor:          ing. J. Kazda, CSc., ČZU Praha
téma:          Škůdci a choroby polních plodin – původce onemocnění, poškození, ochrana rostlin

2. Příbram                     1.11.2007                       zootechnický modul
lektoři:         MVDr. Císař, KVS Středočeského kraje, ing. J. Střelka, CSc., ÚZPI Praha
téma:           Veterinární předpisy – aktuální stav, dopad na praxi.
                Welfare hospodářských zvířat z hlediska pravidel Cross-compliance, Příručka jakosti zemědělského podniku

2. Benešov                   29.10.2007                      agronomický i zootechnický modul
lektoři:         ing. A. Klacková, ÚZPI Praha, ing. M. Fantyš, AK ČR
téma:          Program rozvoje venkova – osy I. až III., možnosti využití, postup podávání žádostí
místo:         aula VOŠ a SZeŠ Benešov, Mendelova 131, Benešov

3. Příbram                     8.11.2007                       agronomický modul
lektor:         ing. J. Kazda, CSc., ČZU Praha
téma:         Škůdci a choroby polních plodin – původce onemocnění, poškození, ochrana rostlin

3. Benešov                     6.11.2007                      zootechnický modul
lektoři:        MVDr. Císař, KVS Středočeského kraje, ing. J. Střelka, CSc., ÚZPI Praha
téma:          Veterinární předpisy – aktuální stav, dopad na praxi.
                Welfare hospodářských zvířat z hlediska pravidel Cross-compliance, Příručka jakosti zemědělského podniku

4. Příbram             14.11.2007                zootechnický modul
lektoři:      V. Svoboda, ing. Herma, ZAS Hluboš, a.s., doc. ing. J. Pulkrábek, CSc., VÚŽV Uhříněves
téma:        Praktické poznatky z chovu prasat
                Hodnocení jatečných prasat a vlivy, které se podílejí na finální zmasilosti

4. Benešov            15.11.07                    agronomický modul
lektoři:       ing. L. Liška,  MZe ČR, ing. Dvořák, ing. Vodolán, ZA PÚ Benešov
téma:        Evidence půdy LPIS, pozemkové úpravy, ochrana půdy proti erozi

5. Příbram             22.11.07               agronomický modul
lektoři:       ing. L. Liška, MZe ČR, ing. S. Jelen, ing. J. Havelka, ZA PÚ Příbram
téma:        Evidence půdy LPIS, pozemkové úpravy, ochrana půdy proti erozi

5. Benešov             4.12.07                    zootechnický modul    Pozor, změna !!!!
lektoři:        V. Svoboda, ing. Herma, ZAS Hluboš, a.s., doc. ing. J. Pulkrábek, CSc., VÚŽV Uhříněves
téma:         Praktické poznatky z chovu prasat
                 Hodnocení jatečných prasat a vlivy, které se podílejí na finální zmasilosti

6.  (společně Benešov, Příbram) 27.11.2007   zootechnický modul
lektoři:        ing. J. Zelenka, ZD Krásná Hora nad Vltavou, ing. J. Kvapilík, DrSc., VÚŽV Uhříněves
téma:          Praktické poznatky z chovu mléčného skotu.
                  Ekonomika chovu mléčného skotu, perspektivy, srovnání se zeměmi EU
místo:         Objekt živočišné výroby Petrovice u Sedlčan

7. Příbram            leden 2008                           agronomický modul Pozor, změna !!!!
lektoři:        ing. I. Kokeš, Jiří Bezouška ÚKZÚZ Vysoká u Příbrami
téma:         Odrůdy polních plodin, praktické zkušenosti, systém zkoušení odrůd ÚKZÚZ

7. Benešov           leden 2008                           agronomický modul Pozor, změna !!!!
lektoři:        ing. I. Kokeš, Jiří Bezouška ÚKZÚZ Vysoká u Příbrami
téma:         Odrůdy polních plodin, praktické zkušenosti, systém zkoušení odrůd ÚKZÚZ