KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kalendář odborných akcí na listopad

02/11/07

Přehled akcí ve Středočeském kraji ze zemědělství a rozvoje venkova

Kalendář akcí z oblasti zemědělství a venkova ve Středočeském kraji
 
LISTOPAD 2007
Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s.
Kontakt: Poštovní 4, 261 01 Příbram V – Zdaboř, tel. 721315260, e-mail: kis.stredocesky@atlas.cz, http://www.kis-stredocesky.cz
Zdroje: ÚZPI Praha, www.agroweb.cz , www.enviweb.cz
 
6.11.2007  Projekt prevence před povodněmi a programu odstraňování povodňových škod
Seminář se koná v budově Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, Praha 5, od 9ti hodin pod záštitou Středočeského kraje. Pozvánka:
 
 
7. – 8. 11. 2007 10. rostlinolékařské dny
Místo: Dům techniky, nám. Republiky 2686, Pardubice
Pořadatel: Česká společnost rostlinolékařská
Organizační pokyny: Info: Ing. Svoboda, tel.: 608 525 662, sekretariat@rostlinolekari.cz
 
8.11. 2007  Sedlčansko – neznámý kraj.
Akce v rámci lesnických podvečerů. Lesnické podvečery se konají pravidelně každý druhý čtvrtek v měsíci od 16,00 hod. v Domě ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Odborný garant: Ing. Erbeková
Informace: tel.: 221 082 384, e-mail: cesles@csvts.cz, 
Webové stránky:    www.cesles.cz nebo www.silvarium.cz
 
8.11. – 10.11.2007 Gastrofest
Mezinárodní gastronomický festival, hotely, restaurace, odborné školy, výrobní a dodavatelské firmy pro gastronomii
České Budějovice Výstaviště, tel: 387 714 911, fax: 387 714 263, e-mail: info@vcb.cz, http://www.vcb.cz
 
13.11. – 15.11. 2007     ZELENÉ MĚSTO
Odborná výstava městské a veřejné zeleně
Praha – PVA Letňany, Česká republika
Tel: 222 891 111 , Fax: 222 891 199
E-mail: zelenemesto@abf.cz, http://www.forcity.cz
Obory:  Urbanistika, komunální problematika a technika,  Zemědělství, zpracování dřeva, zahradnictví
Pořadatelé: ABF, a. s.
Václavské nám. 29, 111 21 Praha 1
Tel: 222 891 111 , Fax: 222 891 199
E-mail: info@abf.cz, http://www.abf.cz
13. – 15.11. Národní konference o venkovu
Boskovice na Hané
 
15.11.2007 09:00 – 15:00 Interakce mezi rostlinami a patogenními mikroorganizmy
Místo: Aula VÚRV
Pořadatel: Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i. , Praha 6 – Ruzyně
Kontakt: Ing. Lubomír Věchet, tel.: 233 022 361, e-mail: vechet@vurv.cz
Doprava do VÚRV: konečná stanice metra, trasa A, stanice Dejvická, BUS 218 ze stanice metra Dejvická do Nádraží Ruzyně nebo Ciolkovského.
Vložné (platby při registraci) zahrnuje občerstvení, oběd a sborník: 400 Kč, studenti 75 Kč.
Program semináře bude přístupný od září 2007 na webových stránkách: www.vurv.cz – Aktuality.
 
 
9. – 10. 11. 2007 Program setkání chovatelů ovcí a koz
Junior Centrum Seč, okres Chrudim
Účastnický poplatek pro člena Svazu 800 Kč zahrnuje ubytování, stravování, občerstvení na společenském večeru, hudbu, náklady na přednášející a výrobu zvukového záznamu z celého jednání konference. Pro ostatní návštěvníky je poplatek 1 000 Kč. Bude vybírán při prezenci 9.11.2007. Přihlášky nám nezasílejte, přijeďte i se svými kolegy přímo do Seče. Program: http://www.schok.cz/index.php?akce=276&page=akce&jake=0&ok=1
 
 
15.11.2007 Základní výběr býků do plemenitby
SCHČSS a CZ Delta, spol. s r.o. si Vás dovolují pozvat na
OPB v Osíku u Litomyšle na základní výběr býků do plemenitby.
Začátek je v 9:30 hod.
 
16.11. -18.11.2007 CHOVATEL 2007
Místo: Výstaviště Lysá nad Labem
Pořadatel: Výstaviště Lysá nad Labem
Kontakt: tomschikova@vll.cz
 
 
20.11.2007 Zemědělská technika a biomasa 2007
Místo: Aula VÚRV, v. v. i, Drnovská 507, Praha 6 – Ruzyně
Pořadatel: VÚZT, v. v. i Praha ve spolupráci s MZe ČR
Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 16. 11. 2007.
Vložné 500 Kč
Organizační garant: Ing. Abrham, tel.: 233 022 399, 731 615 041, zdenek.abrham@vuzt.cz
Ve dnech 20. – 24. listopadu 2007 se bude na pražském Výstavišti konat již 14. ročník Mezinárodního odborného veletrhu vytápění, ventilace, klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky AQUA-THERM Praha.
 
23.11.2007 Základní výběr býků do plemenitby
SCHČSS a CHD Impuls si Vás dovolují pozvat na
základní výběr býků, který proběhne na odchovně v Bohdalci.
Začátek je v 10:00 hod.
 
28.11.2007 09:00 21.ZEA-HOVORY Průmyslové využití produktů kukuřice II
Místo: Krásná Hora n. Vlt., Společ. dům
Pořadatel: ZEA Sedmihorky
Kontakt: zea@zea.cz; www.zea.cz
Organizační pokyny: 602171052 – Ing. Šreiber
2 přednášející z Německa (Dipl. ing. Paproth- Biogasunion, Dr. Eckel) přiblíží současnou ekonomiku bioplynových stanic v SRN a úlohu kukuřice včetně konzervace. Ing. Václavík (P+L Biskupice) nastíní stav užití kukuřice na biolíh. Ing. Valenta a ing. Šreiber (ZEA Sedmihorky) osvětlí cesty k maximální produkci a kvalitě kukuřičných produktů.
Přehled školení k vedení evidence hnojení ve Středočeském kraji.
Pořadatel: KIS Středočeského kraje, o.p.s. ve spolupráci se zemědělskými agenturami, v některých případech s okresními agrárními komorami. Všechna školení začínají v 9.30, končí v 12.30 h.
 
Okres
Datum
Místo konání
Lektor
Benešov  
5.11. NS
VOŠ a SZeŠ Benešov, aula, Mendelova 131
ing. Jana Lošáková
Beroun
8.11. letáky
zas.m. ÚZSVM (bývalý okres), Politických vězňů 20, 267 01 Beroun
ing. Jana Šmídová
Kladno
29.11.
kinosál Unhošť, Pražská 377, 273 61 Unhošť
ing. Robert Mareš
Kolín
6.11. letáky
Městský Společ.dům Kolín, Zámecká 109, 180 00 Kolín
ing. Jana Lošáková
Kutná Hora
13.11. letáky
zas.m.ZAPÚ Kutná Hora, Benešova 97, 284 41
dr. ing. Pavel Čermák
Mělník
15.11.
VOŠZa a SZaŠ Mělník, Na Polabí 411, 276 08
ing. Robert Mareš
Mladá Boleslav
14.11. letáky
zas.m.ZAPÚ Ml. Boleslav, Bělská 151, 293 01
ing. Jana Šmídová
Nymburk
20.11. letáky
SOŠ Poděbrady, aula, Boučkova 355,290 40
dr. ing. Pavel Čermák
Praha vých.záp.
27.11. NS
ÚZPI, Slezská 7, velký sál
ing. Miroslav Florián
Příbram
31.10. NS
aula SOŠ a VOŠ Březnice, Rožmitálská 340, 262 72 Březnice
ing. Robert Mareš
Rakovník
28.11. NS
zas.m.ZAPÚ Rakovník, Lubenská 2250, 269 01Rakovník
ing. Jana Šmídová
 
 
Pozvánky byly rozeslány všem žadatelům o SAPS v jednotlivých okresech.Poznámka „NS“ znamená, že bude na konci semináře připojena půlhodinová přednáška o hospodaření ve zranitelných oblastech (pouze v okresech, ve kterých došlo ke změnám ve více než 10  katastrech). Poznámka „letáky“ znamená, že na školení budou distribuovány letáky ke změnám ve zranitelných oblastech. Lektoři jsou zaměstnanci ÚKZÚZ. Školení jsou zdarma.

Zařazeno v Akce a semináře