KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Semináře Nemesis v Příbrami

05/11/07

Témata: Cestovní náhrady (28.11.07), Zákoník práce (29.11.07)

Štěpánka Kurková 
Nemesis, Nábřežní 1174,  725 25  Ostrava 25
Tel.: 596 931 519, 721 457 627
IČ: 46610332
www.nemesis-ostrava.cz
  e-mail: stepanka.kurkova@nemesis-ostrava.cz
 
 
 
NABÍDKA – Příbram
 
 
Vážení účastníci seminářů,
 
Jsme agentura akreditována  MV ČR č. AK/I-33/2007,   která zprostředkovává školení po celé České republice.
 
zveme Vás  na níže uvedené semináře. Nabídku Vám zasíláme  včetně přihlášky.
Přihlásit se můžete prostřednictvím přihlášky, telefonicky nebo e-mailovou podobou.
Taktéž platbu můžete provést převodem, fakturou nebo hotově na místě v den konání přednášky.
 
V případě jakýchkoliv změn v souvislosti s danými semináři budeme kontaktovat jen přihlášené účastníky!
 
Na Vaši účast se těší                        
                                                    Program k těmto seminářům  najdete v příloze !!!
Nemesis
 
 
U akreditovaných seminářů, vždy uvádějte jméno,  příjmeni,  datum a místo  narození !!!
 
 
 
 

UPOZORNĚNÍ !
 Vážení klienti,

v rámci poskytování kvalitnějších služeb a v důsledku toho, že naše firma má oficiální název Štěpánka Kurková – Nemesis, vstupuje  v platnost nová e-mailová adresa: stepanka.kurkova@nemesis-ostrava.cz do konce roku 2007 je platná také stávající adresa: stepanka. kurkova@seznam.cz
Taktéž webové stránky mají nový název: www.nemesis-ostrava.cz
 

Všechny Vaše připomínky, nabídky či objednávky proto směrujte na novou e-mailovou adresu.

Zároveň Vám chci připomenout, že se na nás můžete obrátit i prostřednictvím webové stránky: www.nemesis-ostrava.cz
nebo na tel. čísla: 596 931 519, 721 457 627.

Děkuji za pochopení.

Přeji Vám krásný den.

Štěpánka Kurková, JUDr. Marie Salačová
Nemesis

 
 
 
 
 
Účtování cestovních náhrad
 
Tento seminář je akreditován MV ČR č. AK/PV-155/2007
 
 
NOVÁ  PRÁVNÍ  ÚPRAVA  POSKYTOVÁNÍ  NÁHRAD  CESTOVNÍCH
VÝDAJU  U  ZAMĚSTNANCU  A  OSTATNÍCH  OSOB
platná od 1.1. 2008   a  zahrnutá do nového zákoníku práce
s provázaností na předpisy související,
tj. zákon o daních z příjmů, občanský zákoník, obchodní zákoník  atd.
 
28. 11. 2007                 cena: 1 400,- Kč ( nejsme plátci DPH )                         var.sym.2811000
 
Seminář začíná v 9.00 a končí cca v 13.00 hod. Prezentace je od 8.30 hod. V ceně je zahrnuto občerstvení,
a materiály JUDr.  Marie Salačové
 
 Místo                   Hotel Modrý Hrozen nám. T. G. Masaryka 143 Příbram
 
Přednáší:              JUDr. Marie Salačová – spoluautorka zákona „Cestovní náhrady“, lektorka s dlouholetou praxí.
 

Program:
1)       obecné zásady a principy zákoníku práce
2)       právní úkony, při kterých se uplatňují cestovní náhrady
3)       jednotlivé druhy náhrad
4)       rozdíly v poskytování cestovních náhrad v podnikatelské sféře a státní správě
5)       změny v poskytování náhrad cestovních výdajů při zahraničních pracovních cestách
6)       používání a náhrady při používání silničních motorových vozidel
7)       zákonné stravné a nadlimitní stravné, jeho přiznávání a zdaňování
8)       lhůty pro poskytování náhrad
9)       zasílání na osobní účty zaměstnanců
10)    paušalizace
11)    cestovní náhrady u podnikatelů, statutárních orgánů, členů kolektivních orgánů a osob v mimo pracovněprávních vztazích
12)    dotazy a diskuse
 
Seminář je určený pro všechny, kteří se předmětnou problematikou zabývají nebo o ni mají zájem, tj. účetní, daňové poradce, podnikatele, právníky, managery, školy  apod.
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
                    Nový zákoník práce v praxi, zákoník práce –                                                       
technická   novela k 1.1.2008
 
                         Tento seminář je akreditován MV ČR č. AK/PV-154/2007
                                   připravované změny a doplnění zákoníku práce roce 2008
29.11. 2007                           cena: 1 400,- Kč (nejsme plátci DPH)               var.sym.1129000
 Seminář začíná v 9.00 a končí cca ve 13.00 hod. Prezentace je od 8.30 hod. V ceně je zahrnuto občerstvení, materiály
 Místo:               Hotel Modrý Hrozen nám. T. G. Masaryka 143 Příbram
 Přednáší:
JUDr. Bohuslav Šauer, vedoucí zaměstnaneckého odboru VUT v Brně, specialista na personalistiku a pracovní právo, soudní znalec pro obor mzdy a odměňování
 
 
 
Program:
 
·                          Zásady zákoníku práce, přehled změn a odlišností od dřívější úpravy pracovněprávních vztahů.
·           Vznik pracovního poměru, jmenování, změny a skončení pracovního poměru. Doručování písemností.
·           Spory o neplatnost rozvázání pracovního poměru, změny.
·           Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
·           Pracovní doba, přesčasová práce, konta pracovní doby
·           Odměňování za práci.
·           Překážky v práci.
·           Dovolená.
·           Péče o zaměstnance, zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců.
·           Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance v oblasti bezpečnosti práce.
·           Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance.
·           Odpovědnost za škodu.
·           Spolupráce zaměstnavatele s odborovými orgány
·           ZÁKONÍK PRÁCE  – technická novela k 1.1.2008,
·           Dotazy a diskuse
 
 
Cíl semináře :
·           jak pracovat s novým zákoníkem práce,
·           jaké změny přinesl nový zákoník práce a která ustanovení mohou při jejich aplikaci působit problémy,
·           postup zaměstnavatele při přijímání do zaměstnání a při skončení pracovního poměru,
·           vnitřní předpisy a jejich změny,
·           ZÁKONÍK PRÁCE  – technická novela k 1.1.2008,
·           připravované změny a doplnění zákoníku práce roce 2008.
 
 
 
.
 
 
 
Objednávka semináře
 
Štěpánka Kurková – Nemesis, Nábřežní 1174, 725 25 Ostrava 25
 
Závazná objednávka semináře na téma: …………………………………………………………………………………….
 
Konaný dne:           …………………………
 
Jména účastníků:    ………………………………………………………………………………………………………………….
 
Telefon:                  …………………………
 
Název a sídlo firmy pro daňový doklad:              ………………………………………………………………………..
 
……………………………………………………………………………………………..   DIČ:        ………………………………
 
Potvrzujeme, že jsme dne      ………………………… poukázali na účet č. 1036623001/0400 v.s…………….
 
Z našeho účtu č.     …………………………………………..             úhrnnou částku …………………………………..
 
Souhlasím se zasíláním nabídek školení též na e-mail adresu:              ……………………………………………
 
 
                                                                                                                             Razítko a podpis
 
 
 
 
!!! UPOZORNĚNÍ !!!
 
         v přihláškách, které zasíláte, prosím VŽDY uvádějte telefonní spojení přímo na Vaši osobu – nejlépe mobilní telefon.
 
         V nabídce seminářů je vždy uvedeno kulturní zařízení jen ORIENTAČNĚ. Kulturní zařízení objednáváme až v případě, že máme dostatek přihlášek na konání daného semináře.
 
         V případě, že nestihnete zaslat přihlášku (ani písemně, ani e-mailem), alespoň den před konáním semináře nám zavolejte na telefonní čísla 721 457 627, 596 931 519, 608 741 089. Volat můžete i ve večerních hodinách a o víkendech. V případě jakékoliv změny (přeložení semináře na jiný termín, jiné kulturní zařízení atd.) Vás budeme kontaktovat. Uchazeče, kteří nebudou přihlášení (písemně či telefonicky), nemůžeme uvědomit o různých změnách !!! Změny nerozesíláme na všechny e-maily z důvodu, abychom Vás zbytečně nezatěžovali.
 
Velmi si vážíme Vaší přízně a neradi bychom Vás postavili do situace, že přijdete bez předběžného ohlášení na přednášku, která byla přeložena.
 
Chceme předejít zbytečným nepříjemnostem.
 
Děkujeme za pochopení.
 
Na Vaši účast se velmi těší agentura Nemesis.
 
 
 

Zařazeno v Akce a semináře