KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Semináře OHK v Příbrami

16/11/07

20. a 28. listopadu 2007

Okresní hospodářská komora Příbram Vás zve na dva zajímavé semináře:

                                 1) „PRAVIDLA   PRO   VOLNÝ   POHYB   SLUŽEB   A   SVOBODU   USAZOVÁNÍ   V   EU“

Datum konání:               úterý, 20. listopadu 2007 od 9:30 do 13:30 hod., prezence od 9:00 hod.
Místo konání:                 zasedací místnost, 1. patro, Finvest Příbram s.r.o.,  náměstí T.G.M. 1, 261 01 Příbram I

Pravidla pro volný pohyb služeb v EU:

▪ Přeshraniční   poskytování   služeb, 
        – obecné  principy, 
        – přechodná  období, 
        – uznávání kvalifikace, 
        – směrnice  o službách
▪ Podmínky  a  omezení  vysílání  pracovníků do jiných zemí EU,
▪ Podmínky a omezení pro podnikání OSVČ, konkrétní příklady

Svoboda usazování v EU – založení podniku v jiné členské zemi

                                         2)  „PŘÍLEŽITOSTI   PRO  MALÉ  A  STŘEDNÍ  PODNIKATELE  V  NOVÉM   PROGRAMOVACÍM  OBDOBÍ  2007- 2013"
                        OPPI,  CESTOVNÍ  RUCH  A  ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ  (VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ)"
                                                                    Jak získat peníze z EU?

Datum konání:             středa,28. listopadu 2007 od 9:30 do 13:30 hod., prezence od 9:00 hod.
Místo konání:               zasedací místnost České spořitelny, 2. patro, Milínská 166, 261 01 Příbram III
Účas. poplatek:           150,– Kč + 19 % DPH (pro členy OHK Příbram)
                                   200,– Kč + 19 % DPH (pro ostatní členy  HK ČR)
                                   250,– Kč + 19 % DPH (pro nečleny HK ČR)

       Programy  pro malé a střední podnikatele v oblasti podpory podnikání – OPPI:

▪ Podmínky žadatele – základní definice vhodného žadatele – MSP
▪ Principy dotací
▪ Postup při podávání žádostí – registrace žádosti – Elektronická aplikace eAccount , okamžik uznatelných nákladů
▪ Aktuální výzvy – konkrétní podmínky
▪ Hodnotící kritéria, konkrétní podmínky výzev
▪ Základní informace o dalších připravovaných programech
▪ Konkrétní zkušenosti s podáváním žádostí (nedostatky a doporučení)

Programy v oblasti cestovního ruchu (= CR) pro podnikatele:
                    ▪ Prezentace programů podpory aktivit v oblasti cestovního ruchu
                    ▪ Podmínky programů – žadatel, výše dotace, minimální rozpočet, vlastnictví, rozpracovanost projektu apod.
                    ▪ Způsob podávání a hodnocení žádostí, hodnotící kritéria
                    ▪ Časový harmonogram výzev

Zvýhodněné záruky, úvěry a finanční příspěvky pro malé a střední podnikatele od ČMZRB, a.s.

Bližší informace : Okresní hospodářská komora Příbram, Tyršova 106 – Zámeček, 261 01 Příbram
Tel.: 318 627 784-5, Fax: 318 627 785, Mobil: 603 866 178, ohkpb@ohkpb.cz, karpiskova@volny.cz, www.ohkpb.cz

Zařazeno v Akce a semináře