KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kalendář prosinec 2007

03/12/07

Přehled akcí pro zemědělství a venkov Středočeského kraje

Kalendář akcí z oblasti zemědělství a venkova ve Středočeském kraji
 
PROSINEC 2007
Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s.
Kontakt: Poštovní 4, 261 01 Příbram V – Zdaboř, tel. 721315260, e-mail: kis.stredocesky@atlas.cz, http://www.kis-stredocesky.cz
Zdroje: ÚZPI Praha, www.agroweb.cz , www.enviweb.cz
 
5.12.2007 9:30 – 12:30Zimní středa na ekofarmě
Místo: Šrůtkova ekofarma, Benešov 14, 394 70 Kamenice nad Lipou, pořadatel: EPOS, kontakt: rc.vysocina@volny.cz, organizační pokyny: Účast na exkurzi je zdarma, nutná registrace předem
 
5.12.2007 9:30 – 15:00Problematika ekologického chovu dojnic.
Seminář se bude zabývat hygienou a jakostí mléka a vytvářením optimálních podmínek pro chov dojnic v ekologickém zemědělstvím. Místo: Výzkumný ústav živočišné výroby Praha Uhříněves, pořadatel: Spolek poradců v EZ ČR, kontakt: pdavid@eposcr.cz, organizační pokyny: Potvrďte svoji účast na mail:pdavid@eposcr.cz nebo tel:774710391
5. 12. 2007 od 14.00 hodin DAŇOVÁ REFORMA OD 1.1.2008
prezence od 13.30 hodin, místo konání: aula Vysoké školy politických a společenských věd: Ovčárecká 312, Kolín 5 , budova bývalé Tatry, a.s. – možnost parkování ve dvoře. Lektor: JUDr. Ondřej Dráb, absolvent právnické fakulty UK, odborník v oblasti přímých daní, autor řady odborných publikací na téma daní z příjmů a daňového řízení
 
6. 12. 2007 9:00 Ochrana před povodněmi v urbanizovaných územích
Seminář spojený s vydáním osvětové publikace. Na semináři vystoupí odborníci z Magistrátu hl. města Prahy, ČVUT, jakož i úřadů městských částí. Účast je zdarma, seminář je primárně určen pro představitele státní správy a samosprávy na území hlavního města Prahy a pracovníky realizující program státní ekologické výchovy a osvěty, učitele, lektory a konzultanty. Místo konání: Praha. Velký radniční klub Staroměstské radnice, Staroměstské nám.  Pořádá: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s., http://www.ireas.cz
Lenka Slavíková, e-mail: slavikova@ireas.cz  tel.: +420 222 230 259, fax: +420 222 230 259
 
7.12.2007 Úhrada újmy na lesním hospodářství
Pořádá. ČLS. Odborný poradce:   Prof. L. Šišák, Ing. V. Švihla, organizační garant: Ing. P. Kyzlík,, Mgr. I. Kubátová, tel.:221 082 384, mob.. 603 163 409, 731 576 710 , e-mail: cesles@csvts.cz . Místo a čas: Praha, Dům ČS VTS, 9,00 hod. 
 
12.12.2007 08:00 – 13:00Konference na téma Prosperující olejniny
Místo: aula České zemědělské univerzity v Praze 6 – Suchdole, pořadatel: Česká zemědělská společnost, kontakt: Becka@af.czu.cz, další informace: www.af.czu.cz/svri/
12.12. Aktuality pro podnikatele. Lektor účastníky seznámí s těmi částmi reformy, které se vyplatí znát ještě nyní, na konci roku 2007, aby se podnikatelé stačili v určitých oblastech optimálně zařídit dříve, než bude pozdě. Cena semináře je 1.000 Kč + DPH, místo konání je v zasedací místnosti bývalého ředitelství RD na nám. TGM v Příbrami (v budově FINVEST v Příbrami). Účastníci obdrží zpracované podklady. tel.: 318 628 777, podrobnosti na stránkách www.finvest.cz
14.12.2007Nové trendy v hospodaření na lesních pozemcích v OPV a problematika jejich údržby
Místo: Praha, Dům ČS VTS, pořadatel: Česká lesnická společnost, info: Ing. Pavel Kyzlík, tajemník České lesnické spol., tel.: 221 082 384, fax: 222 222 155, e-mail: cesles@csvts.cz
 
14. 12. 2007 Pedagogická konference Výchova a vzdělávání pro život
Konference je určena pro učitele mateřských, základních i středních škol. Je připraveno devět různých seminářů: ekologická MŠ, projekt pro rozvojové vzdělávaní Watoto, školní zahrada, kompostování, chov zvířat ve třídě, konopí jako alternativnímu zdroji, invazní druhy rostlin a živočichů, mezinárodní titul Ekoškola, tři kroky k aktivnímu vyučování. Kromě zážitků si účastníci mohou z konference odvézt metodické materiály a publikace, které zde budou ke koupi. Místo konání: Vlašim. Kulturní dům Blaník, pořádá: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, http://www.csopvlasim.cz/ , Kateřina Červenková , e-mail: evvo@csop.cz   tel.: 777800461  
 

Zařazeno v Akce a semináře