KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Specializované workshopy k jednotlivým výzvám – ROP Střední Čechy

19/12/07
Ing. Michala Görčöšová / Infovenkov

Prioritní osa Doprava a Cestovní ruch

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy si Vás dovoluje pozvat na workshopy k výzvám pro předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy. Konkrétně se bude jednat o prioritní osu Doprava a Cestovní ruch.

Specializované workshopy:
4. ledna 2008, Regionální dopravní infrastruktura a Udržitelné formy veřejné dopravy
8. ledna 2008, Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu a Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje
10. ledna 2008, Podnikatelská infrastuktura a služby cestovního ruchu

Bližší informace včetně způsobu přihlášení na jednotlivé workshopy neleznete zde.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy

Zařazeno v Akce a semináře, Novinky