KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Akreditační směrnice 2008

04/01/08
Ing. Josef Kořínek / Agroporadenství

Směrnice MZe pro akreditaci privátních poradců.

 

Ministerstvo zemědělství v souladu se schválenou koncepcí zemědělského poradenství č.j. 2160/2004-3020 ze dne 5. února 2004 a s usnesením vlády České republiky ze dne 16. 8. 2006, č. 948, k Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013, vydává tuto směrnici s resortní působností.

Obsah směrnice je v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a režimy podpor pro producenty některých plodin a s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a nařízení Komise (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná   pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).

Akreditační směrnice

Přílohy:
příloha č.1 certifikát
příloha č.2 etický kodex
příloha č.3 pravidla pro kontrolu
příloha č.4 doporučený vzor deníku poradce zapsaného v Registru poradců Ministerstva zemědělství
Dle směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 48975/2007-10000 ze dne 3.1.2008 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců Ministerstva zemědělství, Článek 2, odstavec (12).

Zařazeno v Poradci