KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Počítačové kurzy leden – únor

04/01/08

Počítačový modul pro pokročilé uživatele

Příbram, Benešov prosinec 2007
B. Počítačový kurz pro pokročilé uživatele – upřesnění pro Benešov
Termín: středy odpoledne 15 – 17.30 hodin
(9.1. – 27.2.08 s vynecháním jarních prázdnin, tj. 13.2.2008)
 
Zaměření:
1. Všeobecná část – práce s počítačem, lektor: ing. Bareš (3 hodiny):
– zopakování práce v textovém a tabulkovém editoru, práce se soubory ve formátu pdf
 
2. Specielní část – zemědělské programy a portály (18 hodin) – pokročilé užívání, propojení evidencí a programů
– práce v portálu Farmář (otevírání, vyhledávání, vkládání dat, opravy, ukládání a tisk; evidence půdy LPIS a evidence hospodářských zvířat). Seminář povedou pracovníci odboru centrálního pracoviště registrů Mze, ing. Liška, ing. Peterka a ing. Němec) – domluveno předběžně na 16.1.2008, je potřeba předem nainstalovat na počítače prvek Aktive X (správci sítě) a vyzvednout si na ZA heslo pro registraci do Farmáře (účastníci kurzu) (3 h).
– zootechnické využití počítače na příkladu programu KDS a KDP fy Agrokonzulta Žamberk (krmné dávky), lektor: ing. Hocek (6 h)
– agronomické využití počítače na příkladu programu Agrokrom (pozemky, plodiny, ochrana rostlin, plány hnojení), lektor: ing. Adam, ing. Ouřada (6 h)
– informační portály, vyhledávání na internetu, web Mze, SZIF, SRS, SVS, chovatelské svazy a profesní organizace, vyhledávání v mapových serverech lektor: ing. Mareš (3 h)
 
 
B. Počítačový kurz pro pokročilé uživatele – upřesnění pro Březnici /Příbram
Termín: středy odpoledne 14 – 16.30 hodin (s vynecháním jarních prázdnin, tj. 6.2.2008)
(9.1. – 27.2.08 s vynecháním jarních prázdnin, tj. 6.2.2008). Změna: poslední seminář kurzu bude 5.3.08 (místo vynechaného semináře 30.1.08)
 
Zaměření:
1. Všeobecná část – práce s počítačem, lektor: Mgr. Vinš (6-9 hodin):
– zopakování práce v textovém editoru, práce se soubory ve formátu pdf
– základy práce v tabulkovém procesoru
– základy přípravy prezentací (např. Microsoft Power Point)  (volitelné*)
 
2. Specielní část – zemědělské programy a portály, lektoři: ing. Rolníková, ing. Čámský (12-15 hodin) – pokročilé užívání, propojení evidencí a programů
– agronomické využití počítače na příkladu programu Agrokrom (pozemky, plodiny, ochrana rostlin, plány hnojení)
– zootechnické využití počítače na příkladu programu KDS a KDP fy Agrokonzulta Žamberk (krmné dávky)
– informační portály, vyhledávání na internetu, web Mze, SZIF, SRS, SVS, chovatelské svazy a profesní organizace, vyhledávání v mapových serverech
– portál Farmář (volitelné*)
 
 
Pozn. * program se upřesní na prvním semináři podle požadavků účastníků.