KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Semináře k dotacím na obnovu lesa

23/01/08

Písek 5.2. a Olomouc 6.2.2008

SVOL pořádá pro vlastníky a majitele lesů ve dnech 5. (Písek) a 6. února (Olomouc) semináře zaměřené na dotace z Programu rozvoje venkova – dotační titul II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů, pro které je vyhlášeno 3. kolo podávání žádostí již 26. února – 17. března t.r. Jedná se zejména o získání prostředků na odstranění následků loňského orkánu Kyrill.

Marie Růžková, tajemnice

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR  (zkr. SVOL)

K Silu 1980, 393 01 Pelhřimov, tel./fax: 565 324 203, info@svol.cz, www.svol.cz

Podporujeme trvale udržitelné hospodaření v lesích.

Pozvánka

Přihláška na seminář