KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Semináře pro ekologické zemědělce

23/01/08

Agentura ZERA, Náměšť nad Oslavou

Agentura ZERA si Vás dovoluje pozvat na kurzy, které jsou určeny zemědělským poradcům a zemědělcům, kteří již v systému ekologického zemědělství hospodaří nebo se teprve rozhodují. Dále studentům škol se zemědělským nebo příbuzným zaměřením. Ostatním zemědělským  odborníkům a zájemcům o ekologii.

1.    Bilance živin v ekologicky hospodařícím podniku
Termíny konání:   1.2.2008
Lektoři:   Ing. Jan Klír, CSc.
               Ing. Květuše Hejátková
Program:    Od 9:00 – 15.00    
Regulace plevelů a výživa rostlin je základní podmínkou úspěšného hospodaření v ekologickém podniku. Základní praktiky je možné využít i v ostatních způsobech zemědělského hospodaření.
Zdroje živin v ekologickém zemědělství
Bilance živin
Plány hnojení
Evidence hnojiv
Pro praktickou pomoc řešení výživy rostlin na farmě bude představena metodika pro vedení evidence hnojiv a bilance živin v zemědělském podniku podle nové legislativy.
V kurzu bude představena metodika pro vedení evidence hnojiv a bilance živin v zemědělském podniku podle nové legislativy.

2.    Půdní organismy, jejich role a funkce v ekologickém zemědělství
Termíny konání:   8.2.2008
Lektoři:     Dr. Wilfried Hartl
                Bernard Kromp
Program:    Od 9:00 – 15.00    
Péče o půdy v ekologickém zemědělství je základní a klíčovou úlohou zemědělců. Půdní organismy jejich druhová skladba a množství jsou jedním z hlavních kritérií hodnocení kvality půdy a jejího obdělávání. Zdravá půda je základním předpokladem zdravého růstu a vývoj rostlin.
Seminář navazuje na předešlý o meziplodinách jejich funkci a významu v ekologickém zemědělství. Byl připraven ve spolupráci s výzkumným ústavem v Rakousku BIO FORSCHUNG AUSTRIA.
§         Půda v EZ
§         Půdní organismy
§         Základní agrotechnika – zpracování půdy
§         Časté chyby zpracování půdy

3.    Kvalita osiva v ekologickém zemědělství
Termíny konání:   26.2.2008
Lektoři:     Dr. Wilfried Hartl
                Bernard Kromp
Program:    Od 9:00 – 15.00    
Seminář pokračuje v cyklu praktik v ekologickém zemědělství. Kvalita osiv, volba odrůdy a typ plodiny pro konkrétní podmínky farmy je základním předpokladem pro úspěšný rozvoj ekologické farmy. Výroba osiv v podmínkách ekologického zemědělství je pro zajištění dalšího rozvoje ekologického zemědělství nutnou podmínkou.
Seminář byl připraven ve spolupráci s výzkumným ústavem v Rakousku BIO FORSCHUNG AUSTRIA.
egislativa a kontrola v EZ
Představení výsledků mezioborového rakouského výzkumu.
Základní principy pro šlechtění, rozmnožování a testování odrůd v ekologickém zemědělství.
Situace výroby osiv v České republice

Všechny kurzy jsou konané v Náměšti nad Oslavou v sídle společnosti ZERA (areál firmy HABITAT).
Cena:   60,-Kč / kurz (Cena je vč. DPH, Agentura ZERA je plátcem DPH)

Z důvodu omezené kapacity je nutné se předem přihlásit. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.

Bc. Hana Svobodová
ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.
V. Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Mob.: 724 572 434, Tel.:    568 620 070, Fax.:   568 620 547, Web:  www.zeraagency.eu  

Zařazeno v Akce a semináře