KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Termíny a názvy přednášek pro období leden až březen 2008

03/01/08

Agronomický a zootechnický modul

Doba:       9 – 13 hodin
Místo:      zasedací místnost příslušné ZA PÚ, pokud není uvedeno jinak
Adresa:   Příbram: Poštovní 4, Příbram V.,      Benešov: Žižkova 360, Benešov
Účast zdarma, přednostně pro přihlášené účastníky celého kurzu
O přestávce je zajištěno malé občerstvení

7. Příbram                    10.1.2008                    agronomický modul
lektoři:         Ing. Ivan Kokeš, p. Jiří Bezouška  – ÚKZÚZ Vysoká
téma:           Současný sortiment odrůd polních plodin, zkoušení odrůd v ÚKÚZ, praktické poznatky

7. Benešov                    17.1.2008                   agronomický modul
lektoři:         Ing. Ivan Kokeš, p. Jiří Bezouška  – ÚKZÚZ Vysoká
téma:           Současný sortiment odrůd polních plodin, zkoušení odrůd v ÚKÚZ, praktické poznatky

8. Příbram                     24.1.2008                    agronomický i zootechnický modul              
lektoři:        Ing. Jindřich Špička-VÚZE Praha,  dále vystoupí místní zástupci praxe
téma:         Porovnání hospodaření velkých a malých zemědělských provozů – ekonomické poznatky, 
praktické zkušenosti 

8. Benešov                    24.1.2008                    agronomický modul
lektoři:        Ing. Jiří Holas, CSc., zem. poradce, ARC, s.r.o., Ing. Václav Kroutil, OAK Chrudim  
téma:          Využití obnovitelných zdrojů energie
 
9. Příbram                     31.1.2008                    zootechnický modul              
lektoři:        Ing. Kudrna,CSc, Ing. Koucký,CSc, VÚŽV  Uhříněves
téma:          Výživa hospodářských zvířat podle kategorií se zaměřením na skot
               Správná chovatelská praxe při krmení hospodářských zvířat

9. Benešov                    31.1.2008                     agronomický i zootechnický modul              
lektoři:         Ing. Jindřich Špička-VÚZE Praha,  dále vystoupí místní zástupci praxe
téma:          Porovnání hospodaření velkých a malých zemědělských provozů – ekonomické poznatky, 
praktické zkušenosti 

10. Příbram                   7.2.2008                       agronomický modul
lektoři:         Ing. Jiří Holas, CSc., zem. poradce, ARC, s.r.o., Ing. Václav Kroutil, OAK Chrudim  
téma:           Využití obnovitelných zdrojů energie

10. Benešov                  7.2.2008                       agronomický modul
lektoři:         Ing. Jan Klír, CSc, Ing. Jiří Leština, CSc., VÚRV Praha
téma:           Nitrátová směrnice – nový akční plán pro ČR, pravidla hospodaření ve zranitelných oblastech a vazby
 na dotační zemědělskou politiku

11. Příbram                   12.2.2008                      agronomický modul
lektoři:          Ing. Jan Klír, CSc, Ing. Jiří Leština, CSc., VÚRV Praha
téma:            Nitrátová směrnice – nový akční plán pro ČR, pravidla hospodaření ve zranitelných oblastech a vazby
 na dotační zemědělskou politiku

11. Benešov                  14.2.2008                       zootechnický modul
lektoři:            Ing. Zahrádková, Ing. J. Kvapilík, DrSc – VÚŽV Uhříněves,  p. Šeba – př. Svazu chov.masného skotu
téma:             Chov masného skotu – genofond, ekonomika chovu, plemenářská práce atd. 

12. Příbram                   21.2.2008                        agronomický i zootechnický modul
lektor:              PhDr.Mgr.Marie Hanušová –ČZU Praha
téma:               Komunikace v kolektivu, zvládání zátěžových a stresových situací

12. Benešov                  21.2.2008                        zootechnický modul              
lektoři:             Ing. Kudrna,CSc, Ing. Koucký,CSc, VÚŽV  Uhříněves
téma:               Výživa hospodářských zvířat podle kategorií se zaměřením na skot
                   Správná chovatelská praxe při krmení hospodářských zvířat

13. Příbram                    28.2.2008                        zootechnický modul
lektoři:              Ing. Zahrádková, Ing. Luděk Bartoň, PhD., Ing. J. Kvapilík, DrSc – VÚŽV Uhříněves
téma:               Chov masného skotu – genofond, ekonomika chovu, plemenářská práce atd. 

13. Benešov                   28.2.2008                         agronomický i zootechnický modul
lektor:               PhDr.Mgr.Marie Hanušová –ČZU Praha
téma:               Komunikace v kolektivu, zvládání zátěžových a stresových situací

14. Příbram a Benešov    6.3.2008                        zootechnický modul
lektoři:              Ing. Miloš Jahoda, SCHOK Sedlčany, p. Chudárek, Křepenice
téma:                Chov ovcí a koz (společný výjezdní seminář) – chovatelská technologie a ekonomika, plemena, legislativa, odbyt produktů, praktická ukázka chovu ovcí.
místo:               Sraz v 9 hodin na farmě p. Chudárka v Křepenicích u Sedlčan
     

V současné době se  upřesňuje termín pro společný seminář pro subjekty z okr. Příbram a Benešov k problematice produkčního rybářství – termín (pravděpodobně půlka března) bude sdělen dodatečně. Na duben je plánována dvoudenní odborná exkurze pro účastníky obou modulů.