KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kalendář akcí únor 2008

01/02/08

z oblasti zemědělství a venkova Středočeského kraje

Kalendář akcí z oblasti zemědělství a venkova ve Středočeském kraji
 
ÚNOR 2008
Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s.
Kontakt: Poštovní 4, 261 01 Příbram V – Zdaboř, tel. 721315260, e-mail: kis.stredocesky@atlas.cz, http://www.kis-stredocesky.cz
Zdroje: ÚZPI Praha, www.agroweb.cz , www.enviweb.cz
 
5.2.2008 9:30 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů
Místo: Aula Vyšší odborné školy lesnické a Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga v Písku, Lesnická 55. Pořadatel: Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR. Info: tel.: 565 324 203,        e-mail: info@svol.cz
 
5.2.2008 JARNÍ SEMINÁŘ ASIO
Praha, VŠCHT, Konferenční centrum, Ekonomická 952. Tentokrát na témata:
NOVÉ TECHNOLOGIE PRO KLASICKÉ ČOV, BIOLOGICKÉ RYBNÍKY, ZASAKOVÁNÍ, ZÁVLAHA, ODPAR, FINANCOVÁNÍ – PŘEHLED DOTAČNÍCH TITULŮ, LEGISLATIVNÍ, SYSTÉMOVÁ A TECHNICKÁ ŘEŠENÍ PRO DECENTRÁLNÍ ODVÁDĚNÍ SPLAŠKOVÝCH A DEŠŤOVÝCH VOD. Bližší informace a přihláška na http://www.asio.cz
 
6. 2. 2008 Ekologická výchova ve Vlašimi
ve Spolkovém domě ve Vlašimi. Seminář zaměřený na enviromentální osvětu mezi pedagogy a pracovníky s mládeží. Oorganizováno a zaštítěno Centrem ekologické výchovy a vzdělávání při EKO Gymnáziu Poděbrady. Akce je podporována Středočeským krajem v rámci naplňování Koncepce enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje. Podrobné informace k seminářům jsou dostupné jak na stránkách EKO Gymnázia http://www.ekopodebrady.cz tak na http://www.spolkovydum.cz. Na semináře se lze hlásit zasláním e-mailu na adresu cev@ekopodebrady.cz.
 
6. 2. 2008 Novela nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění
Info: SOVAK ČR, Ing. M. Melounová, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel.: 221 082 207, e-mail: sovak@sovak.cz
 
7.2.2008 Konference Bayer CropScience
Místo: Praha, Pořadatel: Bayer CropScience , Info: tel: 266 101 848
 
7.2.2008 od 9 – 13 h Využití obnovitelných zdrojů energie
Místo: Příbram, Poštovní 4. Seminář pořádá AK Příbram v rámci projektu OP RLZ „Další profesní vzdělávání pracovníků v zemědělství“. Zdarma. Lektoři: ing. J. Holas, CSc., ing. V. Kroutil. Info tel.: 721561889 (ing. Koukolíčková)
 
7.2.2008 od 9 h Nitrátová směrnice – nový akční plán pro ČR, pravidla hospodaření ve zranitelných oblastech a vazby na dotační politiku.
Místo: Benešov, Žižkova 360. Seminář pořádá AK Benešov v rámci projektu OP RLZ „Další profesní vzdělávání pracovníků v zemědělství“. Zdarma. Lektoři: ing. J. Klír, CSc., ing. J. Leština, CSc. Info: 721557455 (ing. Kučera).
 
12.2. 8:00 – 13.2.2008 Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2008
8. ročník konference. Místo: ČZU v Praze – Kamýcká 129, Praha 6-Suchdol, 165 21, Pořadatel: Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Info: Ing. František Hnilička, Ph.D. tel.: 224 382 519, e-mail: hnilicka@af.czu.cz
 
12.2. 9:00 Nitrátová směrnice – nový akční plán pro ČR, pravidla hospodaření ve zranitelných oblastech a vazby na dotační politiku.
Místo: Příbram, Poštovní 4. Seminář pořádá AK Příbram v rámci projektu OP RLZ „Další profesní vzdělávání pracovníků v zemědělství“. Zdarma. Lektoři: ing. J. Klír, CSc., ing. J. Leština, CSc. Info:
721561889 (ing. Koukolíčková)
 
13.2.2008 Seminář Český ječmen pro světový trh
Místo: ČZU v Praze, aula, Pořadatel: Sdružení pro ječmen a slad ve spolupráci s formou Ditana.Info: Ing. Bezdíčková tel.: 581 351 141, mail: bezdickova@ditana-cz
 
13.2.2008 9:30 Zimní středa na ekofarmě
Místo: Ekofarma Křišťan a spol., ekofarma v obci Milotičky u Pelhřimova, Pořadatel: EPOS, organizační pokyny: Účast na exkurzi je zdarma, nutná registrace předem. Praktické seznámení s farmou, která se zabývá ekologickým pěstování brambor, chovem ovcí a agroturistikou. Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Klejzar, tel.: 739 235 944, Kontakt: rc.vysocina@volny.cz
 
14.2.2008 9:00 Chov masného skotu – genofond, ekonomika chovu, plemenářská práce
Místo: Benešov, Žižkova 360. Lektoři: Ing. Zahrádková, Ing. J. Kvapilík, DrSc – VÚŽV Uhříněves, p. Šeba – př. Svazu chov.masného skotu. Seminář pořádá AK Benešov v rámci projektu OP RLZ „Další profesní vzdělávání pracovníků v zemědělství“. Zdarma. Info: 721557455 (ing. Kučera).
 
14.2.2008 9:00 Místní marketing
Místo: Natural centrum, náměstí Svobody Jihlava, Pořadatel: EPOS 774710391, Kontakt: tom@greenmarketing.cz, Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR, lektor: Tom Václavík (Greenmarketing) se dlouhodobě zabývá problematikou lokální produkce a marketingem zemědělských produktů
 
15.2.2008 Základní výběr býků do plemenitby
Místo: OPB Bohdalec, pořadatel: Chovatelské družstvo Impuls, tel.: 604 216 457, e-mail: mbasovnik@chdimpuls.cz
 
18. 6. 2008 v době od 8.30 Chemická bezpečnost v pekárenské výrobě, legislativa, standardy řetězců – výstupy v rámci projektů Icare a Truefood.
Seminář se uskuteční pondělí do 16 hodin v sále Athéna hotelu Olympik na adrese Sokolovská 138, Praha 8. Pořadatel: Potravinářská komora ČR. Na seminář je nutné se předem přihlásit a to prostřednictvím elektronické pošty na adrese gajdosova@foodnet.cz nebo telefonicky na čísle 296 411 187. Uzávěrka přihlášek je 14. února 2008. Účast na semináři je bezplatná.
 
19. 2. 2008 9 hod. Územní plánování
v Měchenicích, v zasedací místnosti OÚ. Seminář je určen pro zástupce obcí – starosty, úředníky, radní a zastupitele. V rámci semináře se dozvíte o: vztahu krajské a obecní územně plánovací dokumentace, funkci území a vlivu přírodních podmínek, nástrojích územního plánování (regulativy, podpory) a jak s nimi pracovat, možnostech změn a úprav stanoveného územního plánu
Ing. Klára Malíková, ZO ČSOP 11/11 Zvoneček, Březovská 382 (areál MŠ), 252 46, Vrané nad Vltavou, tel.: 257 762 036, mobil.: 608 958 656, http://www.cev-zvonecek.cz
 
21.2.2008 9 h Komunikace v kolektivu, zvládání zátěžových a stresových situací
Lektorka: PhDr.Mgr.Marie Hanušová –ČZU Praha. Místo: Příbram, Poštovní 4. Seminář pořádá AK Příbram v rámci projektu OP RLZ „Další profesní vzdělávání pracovníků v zemědělství“. Zdarma. Info:
721561889 (ing. Koukolíčková)
 
21.2.2008  9 h  Výživa hospodářských zvířat podle kategorií se zaměřením na skot, správná chovatelská praxe při krmení hospodářských zvířat
Místo: Benešov, Žižkova 360. Lektoři: Ing. Kudrna,CSc, Ing. Koucký,CSc, VÚŽV Uhříněves. Seminář pořádá AK Benešov v rámci projektu OP RLZ „Další profesní vzdělávání pracovníků v zemědělství“. Zdarma. Info: 721557455 (ing. Kučera).
 
21. – 22. 2. 2008 PRÁVNÍ POVINNOSTI PODNIKŮ V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
Prostory v objektu firmy ROYS s.r.o., Praha 6, Lužná 2a, 1. patro. Kurz je zaměřen na seznámení se základními právními povinnostmi podniků v oblasti životního prostředí. Je vhodný především pro pracovníky podniků, kteří zajišťují plánování či budou zavádět systém EMS (ISO 14001) či EMAS (nařízení ES 761/2001) v podniku. Ing. Josef Marek – PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6, tel. a fax: 220 105 215, mobil 737 738 433, e-mail: marek-proeko@volny.cz
 
26. 2. 2008 ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY – IDENTIFIKACE A VYHODNOCOVÁNÍ
Prostory firmy ROYS s.r.o., Praha 6, Lužná 2a, 1. patro. Účastníci semináře získají základní informace o způsobech a metodách identifikace a vyhodnocování environmentálních aspektů (EA) a o možnostech využití informací o EA v systémech řízení ochrany životního prostředí podniku i mimo ně.
Ing. Josef Marek – PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 tel. a fax: 220 105 215, mobil: 737 738 433,
e-mail: marek-proeko@volny.cz.
 
27. – 28. 2. 2008 NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY V LEGISLATIVĚ A PRAXI
hotel Jehla, Žďár nad Sázavou. Konference si klade za cíl seznámit pracovníky státní správy i podnikatelskou veřejnost se stávajícím stavem nakládání s bioodpady, a to jak po stránce legislativní, tak z pohledu podnikatelské sféry. Informace a přihlášky: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, pecinova@ekomonitor.cz, http://www.ekomonitor.cz.
 
28.2.2008 9:00 Chov masného skotu – genofond, ekonomika chovu, plemenářská práce
Místo: Příbram Poštovní 4. Lektoři: Ing. Zahrádková, Ing. J. Kvapilík, DrSc, ing. L. Bartoň, PhD. – VÚŽV Uhříněves. Seminář pořádá AK Příbram v rámci projektu OP RLZ „Další profesní vzdělávání pracovníků v zemědělství“. Zdarma. Info: 721561889 (ing. Koukolíčková)
 
28.2.2008 9 h Komunikace v kolektivu, zvládání zátěžových a stresových situací
Lektorka: PhDr.Mgr.Marie Hanušová – ČZU Praha. Místo: Benešov, Žižkova 360. Seminář pořádá AK Benešov v rámci projektu OP RLZ „Další profesní vzdělávání pracovníků v zemědělství“. Zdarma. Info: 721557455 (ing. Kučera).
 
28.2. – 1.3.2008 LIGNA BOHEMIA 2008
Mezinárodní výstava strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl
Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r.o. , Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem,tel.: 325 551 169, 325 552 051, fax: 325 552 050, e-mail: vll@vll.cz, www.vll.cz
 
 

Zařazeno v Akce a semináře