KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nástavbový kurz pro manažery a facilitátory MAS

25/02/08
Josef Sívek / Agroporadenství

Pro absloventy základního 15-denního kurzu z let 2005 – 2007.Hluk 2008.

 Program:

Úterý 29.1. 2008

1 / Vystoupení zástupců ÚZPI: plán ÚZPI (oddělení vzdělávání) na rok 2008 – činnosti zaměřené na akce pro MAS

2 / Vystoupení paní Ing. Z.Zemanové z MZe. 

3 / Přednáška o projektu výstavby první sluneční elektrárny v ČR – Vítězslav Jančík – manažer firmy HITECH SOLAR.

4 / Ing. J.Bittner + Ing.E.Machálek CSc.: přednáška na téma „Možnosti financování MAS v období 2008-2015“ –         

 legislativa kolem půjček, financování neziskovek, produkty bank.

5 / Prohlídka památných domků v HLUKU.

 Středa 30.1.2008

            1 / Exkurse do Hoštětína, Ostrožné Lhoty, Blatničky a Uherského Ostrohu.

 

 Čtvrtek 31.1.2008

 

             1 / Přednáška  pí.Bohuslavy Zemanové a p.Václava Pošmurného – blok témat:

–     poznatky z mezinárodního setkání MAS v Evoře – jak vypadá situace  v jiných MAS v Evropě

–     informace o nově vzniklé společnosti  Středočeská turistická a informační služba,

–     pí. Zemanová – krátká presentace o tom, jak jsou získávány finance pro projekty,

             které, připravuje MAS Posázaví (+ konkrétními příklady).

             2 / Přednáška p. Ing. M. Makovičky: „Čerpání financí z projektů EU-konkrétní případy a osobní zkušenosti“

Fotovoltaická elektrárna HiTech SLE 700

Exkurse

HLUK-Přednášky

   
   

Zařazeno v Poradci