KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pojišťování rizik v potravinářském průmyslu

10/02/08
Ing. Alexandra Kvasničková / Agronavigátor

Seminář organizovaný v průběhu veletrhů SALIMA 2008. Brno, 5. března 2008. Bez účastnického poplatku.

V rámci konání veletrhů SALIMA 2008 se uskuteční v Brně dne 5. března 2008 seminář pod názvem “Pojišťování rizik v potravinářském průmyslu”. Program semináře, organizační pokyny a přihláška jsou k dispozici v příloze. Účast na semináři je zdarma.
 
 

Zařazeno v Bezpečnost potravin