KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Venkov je náš svět

18/02/08
Josef Sívek / Agroporadenství

Mezinárodní konference pořádaná Českou zemědělskou univerzitou Praha

VENKOV JE NÁŠ SVĚT, která se uskuteční 16.-18. dubna 2008 v Kutné Hoře.
  Zveme Vás k účasti na diskusi s odborníky z ČR i ze zahraničí, kteří se problematikou venkova zabývají z teoretického i praktického pohledu, mají odlišná zaměření (sociologie, geografie, demografie, zemědělství, ekonomika), ale stejný předmět zájmu – rozvoj venkova.
Předběžný program je následující:
16. 4. v 10 hodin – zahájení konference, plenární zasedání
16. 4. odpoledne – jednání v tématických sekcích
17. 4. dopoledne – jednání v tématických sekcích
17. 4. odpoledne – kulturní program
17. 4. večer – společenský večer s rautem
18. 4. dopoledne – závěrečné společné jednání
V plenárním zasedání vystoupí zástupci oslovených ministerstev, která přijala záštitu nad jednáním (MŽP, MMR,…a další). Seznámí účastníky konference se svými přístupy k rozvoji venkova, které jsou podle jejich resortního zaměření odlišné, ale vzájemně se doplňují a směřují ke zlepšení kvality venkovského života. Pozvání přijali také někteří členové Senátu PS ČR, kteří mají k venkovské problematice vztah. Plenární zasedání uzavře vystoupení rektora ČZU prof. Jana Hrona a poté bude následovat společný oběd.
 
Organizační informace:
Plenární zasedání bude simultánně tlumočeno. Jednání v sekcích bude organizováno tak, že pokud budou v některé skupině pouze české příspěvky, může jednání probíhat v češtině, bude-li sekce smíšená, bude probíhat v angličtině. Pro následnou publikaci jen nutno abstrakty i příspěvky předkládat pouze v angličtině. Sborník abstraktů bude k dispozici v průběhu konference, sborník oponovaných příspěvků bude vydán následně a všem účastníkům zaslán poštou. Autoři nejvýznamnějších příspěvků budou vyzváni, aby své texty rozšířili a zpracovali ve shodném formátu do vědecké publikace.
Prosíme, abyste si včas zajistili ubytování v Kutné Hoře. Možnosti jsou uvedeny na webové stránce konference.

Další informace, registrační formulář a šablony pro psaní příspěvků najdete na adrese: http://pef.czu.cz/~soclab
Případné dotazy směřuje na: countryside@pef.czu.cz

Pozvánka

Zařazeno v Akce a semináře, Novinky