KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyhláška MZe č. 40/2008 Sb. o vodoprávním úřadu

13/02/08
Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Vyhláška, kterou se mění Vyhláška MZe č. 432/2001, o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 7/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb…