KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

II. Celostátní konference Národní sítě Místních akčních skupin

18/03/08
Ing. Michala Görčöšová / Infovenkov

Pod záštitou Ing. Marie Černé, náměstkyně hejtmana, oblast regionálního rozvoje Kraje Vysočina se konala 13.3.2008 II. Celostátní konference NS MAS. Fotografie a prezentace ke stažení.

Prezentace ke stažení:
1. Zkušenosti se spoluprací místních akčních skupin a krajů České republiky + něco nápadů navíc – Jan Florian jr. a kol.
2. Opatření IV.1.2. – Realizace místní rozvojové strategie – Ing. Zuzana Krochová, Odbor koncepce rozvoje venkova MZe
3. LEADER ČR 2007 – Ing. Zuzana Krochová, Odbor koncepce rozvoje venkova MZe
4. Význam místních akčních skupin – Ing. Andrea Petrášková – ředitelka odboru koncepce rozvoje venkova, MZe
5. LEADER – budoucnost venkova – PhDr. Petr Sušanka, NS MAS ČR, o.s.

 Fotogalerie:  (Fotografie ke stažení – komprimovaný soubor 17,7 MB)

 
   

Další informace ke konferenci