KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení novelu vodního zákona

25/03/08
MZe ČR

Praha 19.3. 2008

Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení novelu vodního zákona. Novela nyní putuje do Senátu. Cílem novely je usnadnit budování protipovodňových opatření.
 
„Jsem velmi rád, že námi navrženou novelu Poslanecká sněmovna podpořila ve třetím čtení. Tuto novelu považuji za velmi důležitou, ochrana před povodněmi je důležitá, nemůžeme pasivně čekat na povodně, musíme na ně být připraveni,“ říká k novele ministr Gandalovič.
 
Novela obsahuje existující, ale nepoužívaný institut území určeného k rozlivu povodně. Úprava podporuje zachování stávající zemědělské nebo lesnické produkce na územích určených k výjimečnému zaplavení v případě povodní. Pokud k řízenému rozlivu dojde, bude škoda na zemědělské produkci kompenzována, což je pozitivní pro zemědělce hospodařící na těchto územích. Nebudou se muset strachovat o svou činnost a poldry budou i nadále živou částí území.
 
„Není možné řešit povodňovou ochranu pouze zvýšením kapacity koryt řek a hrázemi. Poldry pomáhají zpomalovat průběh povodně už na horních tocích, kde voda nenapáchá takové škody. Dobrá ochrana před povodněmi zahrnuje všechny používané prvky, hráze, prohrábky koryt, poldry a další opatření“ doplnil ministr Gandalovič.
 
Pro zajišťování pozemků pro výstavbu protipovodňových opatření je v novele nově zahrnut i institut vyvlastnění.„Jedná se až o krajní řešení, vždy se budeme nejdřív snažit s vlastníkem pozemku domluvit a pozemek koupit,“ uzavřel ministr Gandalovič V současnosti existuje několik příkladů obcí, které volají po poldrech a podobných opatřeních, ale roztříštěná a komplikovaná držba pozemků výstavbu znemožňuje.
 
Ministerstvo zemědělství má na protipovodňová opatření připraveno do konce roku 2012 celkem zhruba 14 miliard korun. Je připraveno několik programů, které pokrývají projekty od malých po velké. Počítá se s ochranou sídel všech velikostí, nově mohou přicházet s návrhy na protipovodňová opatření i přímo obce.
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe